Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vår natur- och miljöövervakning

På dessa sidor hittar du allt du behöver veta om museets uppdrag och våra tjänster när det gäller natur- och miljöövervakning. Vi inventerar landets stora rovdjur, hanterar statens vilt, ringmärker, följer och studerar landets fåglar samt analyserar miljögifter i hav och sjöar.

Rapportera Pod

Har du hittat en C-POD? Det är ett viktigt redskap för arbetet med tumlare i svenska vatten. Kontakta oss så hjälper vi till med transporten av C-POD:en tillbaka till museet.

Naturhistoriska riksmuseet har satt ut tumlarklickdetektorer av typen C-POD på viktiga platser för tumlare för att räkna hur ofta tumlare förekommer där. Detektorerna är ankrade nära botten och behöver tas upp till ytan ett par gånger om året för nedladdning av data och batteribyte. Övervakningen görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Du kan läsa mer om museets arbete med tumlarövervakning på sidan Rapportera C-POD (tumlarklickdetektor).

Populationsövervakning

Inventeringen av sveriges tre sälarter, tumlare, brunbjörn, fjällräv, havsörn och kungsörn koordineras av Naturhistoriska riksmuseet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Här hittar du allt du behöver veta om vår populationsövervakning.

Miljögiftsövervakning

På uppdrag av Naturvårdsverket deltar museet i den nationella insatsen att följa tillstånd och förändringar i landets marina och limniska miljöer. Vid museet arbetar vi med att följa halter av miljögifter i svenska vatten. Underlagen som tas fram används till att bedöma status och storskalig påverkan hos sjöar, vattendrag och grundvatten.

Om du vill lära dig mer om hur museet arbetar med miljögiftsövervakning hittar du den informationen här.

Pollenövervakning

På Pollenrapporten.se samlar vi pollenprognoserna för samtliga mätstationer som finns runt om i landet. Under 2024 är det 22 mätstationer på olika orter som mäter pollenhalten i luften.

Här kan du läsa mer om pollenövervakningen på museet.

Rapportera djur och fågelring

[ÅK] Här kan du rapportera fynd och observationer av olika djurarter. För att få en bättre uppskattning av vissa arters utbredning och populationsstorlek behöver vi din hjälp.

Vissa fåglar och däggdjur är dessutom statens vilt, vilket innebär att de omfattas av särskilda bestämmelser som du kan läsa vidare om nedan.

Tack vare alla er som rapporterar till oss får vi mer kunskap om dessa djurarter som livsmiljöer och eventuella dödsorsaker.

Om du har hittat en fågelring eller ett dött djur finner du mer information här!

Ringmärkningscentralen

Om du har hittat en fågelring eller ringmärkt fågel rapporterar du det här. Du kan också lära dig mer om antalet fåglar som har ringmärkts i Sverige, samt om ringmärkningscentralens internationella arbete.

Till ringmärkningscentralen.

Statens vilt

Här kan du läsa om statens vilt, vad du behöver göra om du hittar ett sådant djur, få hjälp med artbestämning och beställa förpackningsmaterial för att skicka djuret till museet.

Här hittar du mer information om vad du ska göra när du hittar döda och levande djur.

Sidan uppdaterad: