Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Miljögiftsövervakning

På uppdrag av Naturvårdsverket deltar museet i den nationella insatsen att följa tillstånd och förändringar i landets marina miljöer och sötvatten.

En utter i vatten. Övervakning av miljögifter i svensk miljö

Syftet med övervakningen är att studera halter samt långsiktiga effekter av miljögifter i den akvatiska miljön.

Nationell miljögiftsövervakning

För insamling och provtagning av material för miljögiftsanalyser samt utvärdering av analysresultat ansvarar gruppen för...

Miljöprovbanken

De äldsta materialen som finns bevarat i Miljöprovbanken (MPB) är från mitten av 1960-talet. Vissa typer av biologiskt m...