Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Tillgänglighetsredogörelse

Naturhistoriska riksmuseet står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet – digg.se Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi är medvetna om följande problem:

  • Det finns enstaka PDF-dokument som inte uppfyller kraven.
  • Vissa filmer saknar syntolkning där det skulle ha behövts.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2024.

Oskäligt betungande anpassning

Naturhistoriska riksmuseet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • PDF:er som är lektionsmaterial avsett endast för utskrift av lärare samt flera lärarhandledningar är inte tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har både gjort en självskattning samt utfört granskning med hjälp av en extern aktör som gjort en oberoende granskning av delar av den tekniska lösningen.

Senaste bedömningen gjordes den 23 april 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 maj 2024.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Martin Bondeman