Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Organisation

Här ser du hur Naturhistoriska riksmuseet organiseras, styrs och leds.

Organisation NRM

Överintendent och ledningsgrupp

Naturhistoriska riksmuseets överintendent heter Lisa Månsson. Hon är utsedd av regeringen och leder arbetet på myndigheten med stöd av museets ledningsgrupp.

Ledningsgrupp

Naturhistoriska riksmuseets ledningsgrupp

Fotograf: Johanna Hanno

Ledningsgruppen är myndighetens övergripande grupp för utformning av långsiktiga strategier, inriktning av verksamhet och organisation samt samordning av gemensamma insatser.

I gruppen ingår:

  • Lisa Månsson, överintendent.
  • Pär Rådling, chef avdelningen för verksamhetsstöd.
  • Sebastian Kvist, chef för avdelningen forskning och samlingar.
  • Gundela Pettersson. chef avdelningen för publik verksamhet.
  • Anna Nilsson, chef för avdelningen för natur- och miljöövervakning.

Avdelningar och enheter

Museet har fyra avdelningar. Inom de tre avdelningarna finns sammanlagt 20 enheter.

Avdelningen för forskning och samlingar

Avdelningen har till uppgift att ansvara för museets samlingar, förmedling och rådgivning till allmänhet och andra samhällssektorer, grundforskning och tillämpad forskning, samt viss uppdragsverksamhet.

Under Avdelningen för forskning och samlingar (FA) finns enheter för: bioinformatik och genetik (BIO), botanik (BOT), zoologi (ZOO), geovetenskap (GEO) samt paleobiologi (PAL).

Enheter vid avdelningen för forskning och samlingar

Avdelningen för natur- och miljöövervakning

Avdelningen ansvarar för den nationella pollenövervakningen i Sverige, för svensk ringmärkning av fågel samt för en av världens äldsta miljöprovbanker. Avdelningen jobbar även med populationsövervakning hos utvalda, ofta hotade, arter, samt genomför miljöövervakning med avseende på hälsostatus hos djurbestånd på uppdrag av andra myndigheter.

Under Avdelningen för natur- och miljöövervakning (NA) finns enheter för: miljöanalys och -forskning (MAF), populationsanalys och -övervakning (PAN) samt ringmärkning och palynologi (RIP).

Enheter vid avdelningen för natur- och miljöövervakning

Avdelningen för publik verksamhet

Avdelningen har till uppgift att ansvara för verksamhet riktad till museets publik, inklusive besöksupplevelsen. Avdelningen ansvarar vidare för planering och samordning av intern och extern kommunikation. Avdelningen har samordningsansvaret för Cosmonova.

Under Avdelningen för publik verksamhet (PA) finns enheter för: utbud (UTB), kommunikation (KOM) samt värdskap (VÄR).

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen svarar för gemensamma administrativa funktioner och är ett stöd till museets övriga verksamhet. Avdelningen bevakar att museets medarbetare tillämpar lagar och avtal inom administrativa ansvarsområden. Avdelningen svarar också för samordning av tillgänglighetsfrågor med stöd av publika avdelningen. Avdelningschefen ansvarar för kontakt med föreningen Riksmusei Vänner och kontakterna med restaurang Fossilen.

Under Avdelningen för verksamhetsstöd finns enheter för: IT-stöd (ITS), personalfrågor och kompetensförsörjning (POK), ekonomiredovisning och ekonomistyrning (EES), samordning, utredning och förvaltning (SUF) samt drift, säkerhet och lokaler (DSL).

Avdelningen för forskning och samlingar

Avdelningen har fem enheter som bedriver forskning och ansvarar för samlingar inom bioinformatik och genetik, botanik, g...

Avdelningen för natur- och miljöövervakning

Avdelningen har tre enheter som ansvarar för miljöanalys och miljöforskning, populationsanalys och populationsövervaknin...

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld