Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vår verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementet. Vi forskar och förmedlar kunskap och upplevelser om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.

Vision och uppdrag

Naturen är fantastisk och rik, men även hotad. Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till öka...

Naturhistoriska riksmuseets ledningsgrupp Organisation

Här ser du hur Naturhistoriska riksmuseet organiseras, styrs och leds.

Historik och byggnad

Naturhistoriska riksmuseets historia sträcker sig drygt 250 år bakåt i tiden. Byggnaden i Frescati är från år 1916 och k...

Vårt arkiv

I Naturhistoriska riksmuseets arkiv förvaras material från både nutida och äldre verksamhet på muset. Du kan kontakta os...

Museet i kvällsljus Styrning och resultat

Vår verksamhet styrs av förordningar och regleringsbrev. Resultatet av verksamheten beskrivs årligen i en årsredovisning...

Upphandlingar

Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar.

Samarbeten och sponsorskap

Vi samarbetar med en rad olika organisationer både i Sverige och interationellt. Du som delar vår vision kan kontakta os...