Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vårt arkiv

I Naturhistoriska riksmuseets arkiv förvaras material från både nutida och äldre verksamhet på muset. Du kan kontakta oss för att ta del av materialet.

Material i arkivet

I Naturhistoriska riksmuseets arkiv finns information om tidiga forskningsexpeditioner och upptäcktsresor, likväl som information om våra utställningar och forskningsprojekten.

Andra exempel på arkivmaterial är museets och enskilda forskares korrespondens, manuskript, affischer, planscher och andra typer av bildmaterial, förfrågningar, remissyttranden samt ekonomi- och personalhandlingar.

Äldre handlingar utanför arkivet

Eftersom museet fram till 1965 var en del av Kungliga Vetenskapsakademien finns många av våra äldre handlingar i akademiens arkiv som förvaltas av Centrum för vetenskapshistoria. Delar av det äldre materialet (1841–1950) finns hos Riksarkivet.

Kungliga Vetenskapsakademien Länk till annan webbplats.

Riksarkivet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alla arkiv är ännu inte ordnade och förtecknade men är i många fall ändå sökbara hos respektive arkivbildare (avdelning, enhet eller motsvarande). Kontakta museets arkivarie eller respektive enhet för det område du är intresserad av.

Eva Carlsson | Arkivarie

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Eva Carlsson