Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Museet i kvällsljus

Styrning och resultat

Vår verksamhet styrs av förordningar och regleringsbrev. Resultatet av verksamheten beskrivs årligen i en årsredovisning. Här kan du läsa mer om hur vårt uppdrag styrs och hur vårt arbete följs upp.

Instruktion och regleringsbrev

Museets verksamhet regleras i huvudsak genom instruktionen och regleringsbrevet.

Årsredovisningar

Museet återrapporterar årligen till regeringen hur uppdraget har utförts. Här kan du läsa våra senaste årsredovisningar.

Vårt miljöarbete

Vi vill vara ett grönt museum på alla plan. Att sprida kunskap om naturen är en viktig del av vårt uppdrag och även en d...