Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vision och uppdrag

Naturen är fantastisk och rik, men även hotad. Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar och ljus framtid.

Foto: Enessa Varnaeva/Shutterstock.com

Forskar, bevarar och förklarar

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet, en forskningsinstution av världsklass och samtidigt Sveriges största museum med utställningar och Cosmonova.

Exempel på vad vi gör:

  • Vi upptäcker nya arter och fossil av deras föregångare i evolutionen.
  • Vi vårdar och tillgängliggör 11 miljoner föremål i våra samlingar.
  • Vi försöker att upptäcka miljögifter innan de drabbar dig.
  • Vi gör dagliga pollenprognoser för allergiker.
  • Varje år svarar våra jourhavande forskare på tusentals frågor.

Mer om vår verksamhet

Vår vision är en livskraftig planet

Naturhistoriska riksmuseets vision lyder "Vår vision är en livskraftig planet". Visionen är ambitiös och omfattande. Vi tycker att vårt ämnesområde är så viktigt eftersom det berör alla. Vår myndighets engagemang och kontinuerliga forskning kring jordens utveckling och biologiska mångfald är viktiga pusselbitar i de stora frågor som vårt samhälle står inför.

Strategisk plan

Vår strategiska plan pekar ut den färdriktning vi har för att nå uppsatta mål för åren 2023–2030.

Våra strategiska val för en livskraftig planet Pdf, 1.6 MB.

Vårt uppdrag

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementet. Museets verksamhet regleras i huvudsak genom två dokument, dels "Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet" och dels ett årligt regleringsbrev .

Instruktion och regleringsbrev

I instruktionen står bland annat vårt övergripande mål: "Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö."

Museet ska utveckla och förmedla kunskap och upplevelser inom vårt verksamhetsområde. Lika viktigt är att vi stimulerar till debatt kring frågor om hur vi påverkar och använder oss av vår naturmiljö. Vi har möjlighet att både erbjuda ny kunskap genom den intensiva forskning som bedrivs i vår organisation, och att föra ut denna kunskap på en mängd olika sätt genom vår publika verksamhet.

Museets verksamhet finansieras med anslag, avgifter och bidrag. Bidragen består till största delen av forskningsmedel och är knutna till olika forskningsprojekt. Du kan läsa om finansieringen i våra årsredovisningar.

Vår verksamhet

Forskningsinstitution

Naturhistoriska riksmuseet är en forskningsinstitution av världsklass och resultat från närmare 300 år av forskningsresor och insamling. Vi forskar om arternas släktskap och evolution, jordklotets utveckling, miljögifter och om hur människan påverkar naturen.

Om vår forskning

Utställningar och Cosmonova

Tio permanenta utställningar räcker för många timmars upplevelser. Här finns också Cosmonova, kupolbiografen med filmer i världens största filmformat, IMAX.

Vi vill vara ett starkt barndomsminne som du återkommer till hela livet.

Vårt utbud

Samlingar

Grunden för museets verksamhet är våra samlingar. Cirka 11 miljoner föremål, allt från valar till pollen och från mineraler till DNA. Samlingarna har samlats in under flera hundra år och från i stort sett alla delar av världen av Sveriges många och namnkunniga upptäcktsresande.

Här finns föremål som samlats in av Adolf Erik Nordenskiöld, Sven Hedin, Vivi Täckholm och naturligtvis Carl von Linné och hans elever samt många fler. Samlingarna räknas till de tio största i världen. Vissa delsamlingar är unika.

En mycket viktig uppgift för oss är därför att vårda, dokumentera och komplettera dessa samlingar. Vi ska förbättra förutsättningar för samlingarnas bevarande och öka tillgängligheten till samlingarna. Ansvaret för samlingarna är fördelat mellan forskningsavdelningens olika enheter.

Om våra vetenskapliga samlingar

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld