Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Enheten för paleobiologi

Enheten ansvarar för Naturhistoriska riksmuseets stora samlingar av fossila djur och växter. Forskningen på enheten utreder livets utveckling och organismers morfologi och släktskap.

Forskning vid enheten för paleobiologi

Enheten för paleobiologi huserar nästan 2 miljoner fossila djur och växter. Samlingarna används för forskning vid enheten, men även av andra forskare runt om i världen

Här finns allt från fossila växter, ryggradslösa djur, till stora däggdjur och reptiler. Här finns bland annat världens största samling av fossil från Gotland och en av världens största samlingar av fossila växter. Samlingarna innehåller många unika och viktiga föremål. Ungefär 500.000 är registrerade i databas och samlingarna registreras fortlöpande.

Även mikroskopiska fossil finns bevarade i tusentals preparat. Samlingarna representerar hela den geologiska tidskalan, från tiden innan kambrium till material från kvartärtiden. De största samlingarna kommer från Norden men fossil från nästan hela världen finns representerade.

Forskningen vid enheten rör olika frågor om livets uppkomst på jorden och utvecklingen av växter och djur över tid, med tonvikt på ursprung och utveckling hos cenozoiska ryggradsdjur, ryggradslösa djur så som tidiga skalbärande organismer, men även snäckor och musslor som spänner över hela det geologiska arkivet.

Vår forskning

Samlingar

Enheten för paleobiologi har runt två miljoner fossil av djur och växter i sina samlingar. Föremålen används inom forskning vid enheten och av andra forskare runt om i världen

Paleontologiska samlingar – fossil

Identifiering av paleontologiska föremål

I mån av tid kan allmänheten få hjälp med identifiering av fossil.

Jourhavande paleontolog

Utbildning

Sedan flera år håller enheten för paleobiologi en kurs i paleontologi tillsammans med Stockholms universitet, mer om detta kan du läsa på länken nedan.

Kurs i paleontologi.

Kontakt

Enhetschef

Vivi Vajda

Vivi Vajda | Professor

Enhetschef

Ställföreträdande enhetschef

Thomas Mörs | Förste intendent

Ställföreträdande enhetschef

Sekreterare

Sekreterare | Paleobiologi

Postadress

Enheten för paleobiologi
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 9
114 18 Stockholm

Kurs i paleontologi

En 7,5 hp masterkurs i paleontologi, i samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet...

Vi som arbetar på PAL

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på enheten för paleobiologi

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld