Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Kungsörn (Aquila chrysaetos)

Kungsörnen är näst efter havsörnen den största rovfågeln i Skandinavien och tillhör statens vilt. I Sverige häckar den främst från mellersta landet och norrut, samt på Gotland. Globalt sett är kungsörnen inte sällsynt, utan förekommer över stora delar av norra halvklotet.

Om vårt arbete med Kungsörnen

Läs mer om museets arbete med Skandinaviens näst största rovfågel.

Inventering av kungsörn

Inventeringsmetoderna för kungsörn bygger idag helt på att dokumentera häckande par och deras ungar. Resultaten redovisa...

Forskning om den skandinaviska kungsörnen

Forskningen kring kungsörnen är av stor betydelse för att bättre förstå dess levnadsvillkor idag och hur mänskliga aktiv...

Bevarande av kungsörnen

Gamla hot mot kungsörnen finns kvar och nya har tillkommit. Vilka är hoten och vad görs för att motverka dem?