Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Om vårt arbete med Kungsörnen

Läs mer om museets arbete med Skandinaviens näst största rovfågel.

Om kungsörnen

Kungsörnen är näst efter havsörnen den största rovfågeln i Skandinavien. I Sverige häckar den främst från mellersta landet och norrut, samt på Gotland. Globalt sett är kungsörnen inte sällsynt, utan förekommer över stora delar av norra halvklotet.

Vill du veta mer om kungsörnen och dess historia i Skandinavien? Läs vidare här

Inventering

Kungsörnen häckar ofta i svårtillgängliga områden. Det här gör att den inte är så lätt att inventera och det krävs god kännedom om beteende och revir för att hitta boet. Under många år har inventeringsarbetet varit uppdelat mellan länsstyrelsernas personal och de olika kungsörnsgrupperna inom den ideella föreningen Kungsörn Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Föreningens insatser i inventeringsarbetet är av stor betydelse, och man har och forsätter samla värdefull kunskap om örnarnas utbredning och revir. 

I de kända reviren bedöms häckningar årligen och om de är lyckade, registreras också antal ungar. Läs mer om hur inventeringsarbetet går till och utvecklas.

Den senaste inventeringen av kungsörnar i Sverige redovisade 498,5 besatta revir, varav 166 var lyckade häckningar. Resultaten finns publicerade i en inventeringsrapport för 2023 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Samarbete och samordning

Tidigare har olika inventeringsrapporter förekommit, vilket gjort det svårt att sammanställa och jämföra resultat. Inventeringsmetoderna har också skilt sig mot de som används i Norge, där man har en stor kungsörnspopulation. Idag sker dock initiativ för att bättre samordna metoder och resultat, både nationellt och tillsammans med Norge. Målet på sikt är att gemensamt sammanställa en årlig rapport.

För att ta fram förbättrade metoder och undersöka möjligheterna att använda metoder liknande de norska, tillsattes en arbetsgrupp 2017. Arbetsgruppen bestod av representanter för Kungsörn Sverige, länsstyrelse och Viltskadecenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I januari 2019 redovisade de förslag på alternativa inventeringssystem i en rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bevarande av kungsörnen

Kungsörnen anses idag inte som hotad i Sverige men den är rödlistad som nära hotad enligt ArtDatabanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Örnarnas tillvaro är långt från problemfri och de främsta problemen orsakas av oss människor, exempelvis i form av ett intensivare skogsbruk som orsakar brist på lämpliga boträd. Många örnar faller också offer för trafik och illegal jakt. 

För att ge bättre förutsättningar för kungsörnsstammen, genomförs en del stödåtgärder och anpassningar. Läs mer Öppnas i nytt fönster. om olika hot och vad som görs för att motverka dessa.

Forskning om kungsörn

Liksom inventeringsarbetet har forskningen om den skandinaviska kungsörnen i de flesta fall haft som uttalat mål att verka för bevarande och en livskraftig population. En stor del av den forskning som idag sker i Sverige är knuten till The Swedish Golden Eagle Project Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Kungsörnsprojektet) som startades 2010. Läs mer Öppnas i nytt fönster. om den forskning som pågår om kungsörnen.

Koordinator

Jessica Åsbrink ansvarar för koordineringen av kungsörns-inventeringen.

Jessica Åsbrink

mail ikon

08-519 540 62

Kungsörnens historia i Skandinavien

Kungsörnen är en luftakrobat som kan nå höga hastigheter. Den bygger bo i kraftiga träd eller på klipphyllor. Kungsörnen...

Sidan uppdaterad: