Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Maria Carlsson får Naturhistoriska riksmuseets stipendium för sitt arbete om hur betande kor påverkar biodiversiteten av blomväxter på en äng. Foto Katarina Deneberg och Torstensimon/Pixabay

|

Nyhet

Maria från Vetlanda får stipendium för skolarbete om biologisk mångfald

Utmärkelsen för särskilt framstående arbete inom området biologisk mångfald, presenterat vid Utställningen Unga Forskare 2024, tilldelas Maria Carlson på Per Brahe gymnasiet i Jönköping. Maria har undersökt hur betande kor påverkar biodiversiteten av blomväxter på en äng.

Maria har med stort engagemang tittat närmare på om den biologiska mångfalden ökar på en betad areal jämfört med areal som blivit slagen årligen. Hon har gjort en tydlig och avgränsad undersökning. Genom inventeringar av blomväxter på båda ytorna har hon kommit fram till att den biologiska mångfalden är högre i det betade området. Hon har lyft flera faktorer som kan ha haft betydelse för att mångfalden blir högre på grund av betesdjuren.

Får praktisera på Naturhistoriska riksmuseet

Priset är en kortare praktik på Naturhistoriska riksmuseets forskningsavdelning senare i år. Målet är möjlighet till fördjupning och vidare utveckling av mottagarens intressen, samt att knyta kontakter som kan vara användbara i stipendiatens karriär.

–Jag har aldrig varit på Naturhistoriska riksmuseet förut, det ska bli jättekul att praktisera där ett par dagar och lära mig mer om biologisk mångfald av folk som jobbar med det, säger Maria Carlson.

Fick idén hemma på gården

Maria fick idén till sitt arbete när hon på gården där hon bor uppmärksammade att det växte fler blommor på de ställen som tidigare inte betats, men som tvingats att beta på eftersom det var torka. Projektet är väl kopplat till biodiversitet och har genomförts på ett självständigt sätt. Den muntliga presentationen var både tydlig och innehållsrik.

– Hon har med egna ögon sett att det dyker upp fler blommor där korna har fått beta under torrperioder och gjort en utmärkt undersökning utifrån sin egen nyfikenhet. Det är betydelsefullt att veta vad som kan påverka och bevara en hög artrikedom, säger museipedagog Susanna Edvall Bons, som delade ut stipendiet till Maria.

Kontakt

Katarina Deneberg, museipedagog Naturhistoriska riksmuseet
Email: katarina.deneberg@nrm.se
Tel:08-519 541 64