Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

|

Forskningsnyhet

Ny studie hjälper till att hitta hotade mossor

Att vara liten, ha stora sporer eller att ha specialiserade klimatkrav gör mossor sårbara. Det finns fler än 1800 olika mossor i Europa och av dem är över en femtedel (389 arter) hotade. Men vad är det som gör att vissa mossor blir hotade och att vissa klarar sig bättre? Det har museets forskare Kristel van Zuijlen och Irene Bisang, tillsammans med schweiziska kollegor, undersökt i en ny studie.

Små mossor med stora svårsrpidda sporer mer ofta hotade

Med avancerade dataanalyser har de studerat hur mossors karaktärer kan användas för att bedöma risken för att de ska dö ut. Små mossor och mossor med stora svårspridda sporer är till exempel mer ofta hotade än generalister. Exempel på sådana mossor är de i Sverige rödlistade arterna kalkkoppsmossa (bilden ovan) och större pygmémossa (bilden nedan). Mossor med specialiserade klimatkrav är också hotade i större utsträckning.

Större pygmemossa, Acaulon muticum, fotad i Södermanland. Bilden högst upp är en kalkkoppmossa, Enthosthodon muehlenbergii, fotad på Gotland. Foto Lars Hedenäs.

Klimatförändringar kan förvärra situationen ytterligare

Med framtida klimatförändringar kommer deras situation förvärras ytterligare, när miljöer de är anpassade för försvinner eller minskar. Mossor som i dag växer på alptoppar eller oceaniska öar kommer helt enkelt inte ha någonstans att ta vägen.

Läs mer här

Hela studien "Extinction risk of European bryophytes predicted by bioclimate and traits Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Biological Conservation.