Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Forskning om den skandinaviska kungsörnen

Forskningen kring kungsörnen är av stor betydelse för att bättre förstå dess levnadsvillkor idag och hur mänskliga aktiviteter påverkar örnarnas beteende och överlevnad.

Forskning om den skandinaviska kungsörnen

Forskningen kring kungsörnen är av stor betydelse för att bättre förstå dess levnadsvillkor idag och hur mänskliga aktiviteter påverkar örnarnas beteende och överlevnad. Största delen av forskningen sker vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, inom The Swedish Golden Eagle Project Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Kungsörnsprojektet).

Projektets mål är att gynna bevarandet av kungsörnen i Skandinavien, genom ny och fördjupad kunskap. Hittills har man genomfört studier inom bland annat populationsekologi, genetik, beteende och ekotoxikologi.

Forskningen har inte bara genererat en mängd vetenskapliga publikationer. Man har också samarbetat med myndigheter och tagit fram rapporter, exempelvis rapporter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur örnar påverkas av etablering av vindkraftverk.

Hör Navinder Singh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., projektledare och docent vid SLU, prata kort om vilka resultat man börjar se i en studie om hur kungsörnen påverkas av vindkraftsexpansionen.

I Norge har man genomfört en predationsstudie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på kungsörn i Tröndelag, publicerad 2022.Sidan uppdaterad: