Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Ek, Quercus robur

Eken är ett storvuxet träd som i Sverige blir 20-25 meter högt, men i södra Europa kan bli ända upp till 45 meter.

Ek

Ek. Foto: Lars-Åke Janzon

Ekens blommor

Ekens blommor. Foto: Lars-Åke Janzon

Ek förekommer som skogsträd i Götaland och södra Svealand. I norra delarna av landet växer ek i allmänhet bara i gynnsamma lägen eller planterad, till exempel i parker och alléer. Eken blommar i normalt under andra halvan av maj och en bit in i juni. Eken är vindpollinerad och kan ge upphov till pollenallergi.

Linné skrev 1755: "Ett mycket stort träd, långlivat, en krönika över vintrarna, skadligt för ängarna, allt av trädet sammandragande, planteras bland enar, bör sättas trångt i förstone och i djup jord samt bör ej omplanteras. Svinen äter ollonen. Garvarna anser barken vara det bästa garvningsmedlet; den bör avdragas på våren."

Ek är Blekinges landskapsträd.

Läs mer

Mer om ekar och pollenallergi finns på pollenrapporten.se:
Ekarlänk till annan webbplats

Läs mer om vanliga svenska växter:
Den virtuella floran

Litteraturtips

von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)