Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Enheten för botanik

Enheten förvaltar museets samlingar av fröväxter, svampar, slemsvampar, lavar, alger, mossor och bakterier. Enheten bedriver organismcentrerad forskning inom botanik och mykologi främst inom fylogenetisk systematik, taxonomi och biodiversitet.

Forskning vid enheten för botanik

Vi bedriver organismcentrerad forskning inom botanik och mykologi främst inom fylogenetisk systematik, taxonomi och biodiversitet.

Vår forskning

Samlingar

Enheten har ett av världens största herbarier av fanerogamer, och ett av de fem största mossherbarierna i världen. Samlingarna innehåller föremål från hela världen.

Botaniska samlingar – växter och svampar

Kontakt herbarium

Kontakt

Enhetschef

Mats Wedin

Mats Wedin | Enhetschef

Sekreterare

Ulla-Karin Skärlund | Byråassistent

Postadress

Enheten för botanik
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 7
Stockholm

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld