Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Brunbjörn

Brunbjörn (Ursus arctos)

Brunbjörnen är vårt största rovdjur, men faktum är att den mest äter växter och småkryp. Den är raka motsatsen till en specialist och är spridd över stora delar av norra halvklotet. Björnen undviker vanligtvis människor och trivs bäst i stora otillgängliga skogar.

Mer om vårat arbete

Vår koordinator berättar mer om museets arbete med att inventera brunbjörnen. Ett arbete som sker i samarbete med flera ...

En brunbjörn i en skog i Ryssland. Björninventering 2024

I år inventeras björnstammen i Västerbottens län. Du kan vara med och hjälpa till!

Brunbjörn Forskning om den skandinaviska brunbjörnen

Idag pågår många olika forskningsprojekt om björnar. Större delen av björnforskningen är kopplad till det Skandinaviska ...

Inventering av brunbjörn

Inventeringen av brunbjörn baseras främst på DNA-analyser. Den samlade beräkningen av björnstammen sker vart femte år.

Tidigare inventeringar

På sidan hittar du information och resultat från tidigare års inventeringar av den svenska björnstammen.