Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Brunbjörn

Forskning om den skandinaviska brunbjörnen

Idag pågår många olika forskningsprojekt om björnar. Större delen av björnforskningen är kopplad till det Skandinaviska björnprojektet.

Forskning om den skandinaviska brunbjörnen

Den skandinaviska brunbjörnen har studerats inom många forskningsprojekt och är en av de bäst studerade björnpopulationerna globalt sett. Idag pågår ett flertal projekt där man bland annat undersöker björnarnas vandringar och hur de påverkar älgstammen.

Skandinaviska björnprojeket

Största delen av björnforskningen är knuten till Skandinaviska björnprojektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projektet är ett nordiskt forskningssamarbete som startade redan 1985 och som är statligt finansierat från både Norge och Sverige.

Höga halter bly

Bland människor har blynivåerna minskat kraftigt sedan 1970-talet, men hos björnar har halterna inte förändrats de senaste tio åren. Nu vill forskarna ta reda på var blyet kommer från och hur halterna påverkar hälsan hos björnarna. Här kan du läsa om höga halter av bly i blod och mjölk hos brunbjörn i Skandinavien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vintervila

Hur klarar björnen att ligga i ide under vintern utan att drabbas av hjärt- kärlproblem? Det är en fråga som forskare försöker svara på. Här kan du läsa mer om forskningen kring björnars vintersömn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relationer studeras

En stor del av forskningen undersöker relationerna mellan björnen och andra djurarter, inte minst oss människor. Som exempel har cirka 250 björnar har försetts med radiohalsband, och de har sedan kunnat följas upp med hjälp av pejlingsutrustning.

Björn och tamren

I samarbete med Idre fjällsameby i Dalarna har NINA (Norsk institutt for naturforskning) ett projekt som tittar på hur många renkalvar som dödas av björnar på fjället. På facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Rovdyrbloggen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har man kunnat följa detta.


Sidan uppdaterad: