Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Mer om vårat arbete

Vår koordinator berättar mer om museets arbete med att inventera brunbjörnen. Ett arbete som sker i samarbete med flera av landets län, men också med andra Skandinaviska länder.

Koordinator

Jessica Åsbrink | Nationell koordinator

Nationell koordinator för björn- och kungsörnsinventering

mail ikon

08 5195 4062

mail ikon

jessica.asbrink@nrm.se

Om brunbjörnen

Brunbjörnen är vårt största rovdjur, men faktum är att den mest äter växter och småkryp. Den är raka motsatsen till en specialist och är spridd över stora delar av norra halvklotet. Björnen undviker vanligtvis människor och trivs bäst i stora otillgängliga skogar.

I Sverige förekommer björn i skogs- och fjällområdena ner till ungefär mellersta landet. En del områden har fler björnar än andra, och för du muspekaren över kartan på rovbase Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., visas björnens fyra kärnområden i Sverige.

Inventering

Även om björnen inte är hotad i Sverige, är inventeringarna viktiga, inte minst för att kunna anpassa den årliga jaktkvoten. Björnjakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genomförs i form av årlig licensjakt, men det förekommer också skyddsjakt. Villkor för jakten beslutas av länsstyrelserna, som också ansvarar för att besiktiga de fällda djuren. 2023 fälldes sammanlagt 723 björnar under licens- och skyddsjakt

Förutom antal, ger inventeringarna även information om björnens utbredning, vilket är av betydelse bland annat för ersättning till rennäringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., samt för att kunna vidta åtgärder för annan tamboskap.

Grunden till inventeringsarbetet är insamling och analys av spillningsprover. Proverna samlas in av frivilliga personer, framför allt jägare, medan den genetiska analysen görs här på Naturhistoriska riksmuseet.

Inventering med hjälp av spillning började användas som metod i början av 2000-talet inom Skandinaviska Björnprojektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och är idag nationellt etablerad och finansieras av Naturvårdsverket.

Från spillningsproverna analyseras DNA för att fastställa att spillningen verkligen kommer från björn. Utifrån DNA:t bestäms sedan både individ och kön.

Tidigare inventeringsrapporter (från 2019)

Vilka områden inventeras?

Inventeringen sker i olika län varje år och under åren 2019-2022 har insamlingar av spillningsprover skett i sex av de mest björntäta länen: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Gävleborg. Under 2023 gjordes ingen insamling. Istället samordnades data för en nationell uppskattning av hela björnstammen. Resultatet från den uppskattningen visar att det efter jakten 2022 fanns cirka 2800 björnar i hela landet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Troligen växte populationen i storlek efter den senaste beräkningen som gjordes för 2017 (ca 2900 björnar), men att det ökade jaktuttaget främst 2021-2022 gjort att antalet sjunkit till jämförbara nivåer 2022.

Läs mer Öppnas i nytt fönster. om hur inventeringsarbetet går till och hur antal björnar beräknas.

Samarbete och samordning

Brunbjörnens utbredning i Skandinavien innefattar även Finland och delar av Norge. Liksom i Sverige, används också i Norge DNA-analyser för att uppskatta björnpopulationen. Sedan 2009 genomförs där landstäckande insamlingar av spillning (främst) och hår. Det praktiska arbetet utförs av Statens Naturoppsyn (SNO) och koordineras av Rovdata. Rovdata tillhandahåller också de rapporter som redovisar de norska resultaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rovbase

Sverige och Norge har kommit överens om att på sikt standardisera inventeringsmetoderna, för att kunna jämföra data och på så sätt ge en bättre bild av den norsk-svenska björnstammen. Sedan några år samlas inventeringsdata i den gemensamma databasen Rovbase Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där svenska provresultat finns inlagda från och med säsongen 2012/2013.

Sidan uppdaterad: