Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
En brunbjörn i en skog i Ryssland.

Björninventering 2024

I år inventeras björnstammen i Västerbottens län.

Du kan vara med och hjälpa till!

Övergripande information

För femte gången inventeras björnstammen i Västerbottens län. Inventeringsperioden sträcker sig från 21 augusti till 31 oktober.

Observera att ingen spillning som hittas utanför denna tidsperiod kan användas i populationsberäkningen, då den görs med fångst-återfångst-metoden.

Metoden bygger på att man jämför spillningsprover "vecka-mot-vecka", så det är av stor betydelse att man skickar in prov från varje spillning man hittar under hela inventeringsperioden.

För en bra inventering så räknar man med att man behöver få in i genomsnitt 3 prover från varje björnindivid under inventeringsperioden. Då blir det möjligt att även räkna ut hur många björnar som ingen hittade spillning från, så inventeringen verkligen tar med alla björnar i området. Se mer om hur vi räknar björnar i denna film:

Hjälp till att samla björnspillning - alla kan vara med och bidra

Ca 12 000 insamlingskit skickas ut från Naturhistoriska Riksmuseet. Dessa skickas till Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet, som i sin tur distribuerar dem vidare till bland annat jägare och samebyar. Kit kommer även att kunna hämtas av alla på olika ställen i länet, och en lista över utlämningsställen kommer finnas på Länsstyrelsens webbsida om inventeringen.

Vi vill ha in så många prover som möjligt, och alla prover är viktiga för att det ska bli en bra inventering!

Målet är minst 1500 inlämnade prover - hjälp oss nå det!

Affischer till utlämningsställen

Till platser där insamlingskit lämnas ut har vi producerat affischer i två storlekar, för egen utskrift.

För bästa resultat vill vi få in så många prover som möjligt, och alla prover är viktiga för att det ska bli en bra inventering. Det är viktigt att vi får en jämn provfördelning från hela länet under hela inventeringsperioden. Ser du på kartan att du bor eller vistas i ett område där inga eller få prover har registrerats, kan du göra en extra värdefull insats genom att skicka in den björnspillning du hittar i området till oss.

Saknar du insamlingskit eller har ett från tidigare år?

Har du inte ett insamlingskit men hittar björnspillning kan du till exempel använda en ren plastpåse att samla i. Notera fyndplats och -datum, hämta ett kit på närmaste utlämningsställe och följ instruktionen.

Om du har ett kit sedan tidigare år, kontrollera att svarskuvertet har adressen till Naturhistoriska riksmuseet.

Läsa mer om björninventeringen

På sidan Inventering av brunbjörn kan du läsa mer

Svenska Jägareförbundet

Det är till stor del jägare som under björn- och älgjakt samlar in björnspillning till inventeringen. Utan deras hjälp skulle inte populationsuppskattningen bli lika bra.

Följ insamlingen via kartor

När insamlingen startar kommer du att kunna se varifrån prover har samlats in.

Du kan söka fram just ditt inskickade prov i Rovbase, antingen via det streckkodsnummer det har (kom ihåg att notera det) eller genom att leta rätt på "din" prick på kartan. Här finns en kort instruktion om hur man gör. När resultatet är klart och infört i Rovbase kan du se om fler spillningar hittats från samma björn i år eller under tidigare år. Du kan också se om det är en hona eller en hane. Resultaten matchas även i framtiden och även med prover från döda björnar, så man kan senare komma se att björnen dött.

Om ditt prov inte får något resultat så beror det förmodligen på att det funnits för lite DNA i provet, eller DNA av för låg kvalitet för att det ska gå att få fram en genetis profil.

Observera att även andra DNA-prover tagna under samma period syns på kartan, t.ex. från de björnar som skjuts under jakten.

För att se enbart spillningsprover hänvisas till vår egna karta som kommer publiceras när inventeringen startar. Även här kommer man att kunna se hur många prover som samlas in per dag och var, men även se var proverna befinner sig i lab-processen. Provets streckkodsnummer ser du om du för muspekaren över kartmarkeringen. Du kan också söka fram det genom att skriva in det i sökrutan som kommer upp om du klickar på förstoringsglaset. Själva slutresulatet (vilken individ det är m.m.) finns dock enbart i Rovbase.

Tidigare års inventeringar i Västerbotten

Björninventering 2019 Pdf, 930.9 kB.

Björnspillsinventering 2014 Pdf, 2.6 MB.


Kontakt

Jessica Åsbrink | Nationell koordinator

Nationell koordinator för björn- och kungsörnsinventering

mail ikon

08 5195 4062

mail ikon

jessica.asbrink@nrm.se

Sidan uppdaterad: