Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Illustration av en kungsörn högst upp, fjällräv i två versioner till vänster och en brunbjörn till höger.

Illustration:  Håkan Delin

Djur

Här hittar du fakta om olika djur, från tagghudingar till tumlare. Du kan läsa om bland annat dinosaurier, getingar och mördarsniglar, skriva ut en ritning på en fladdermusholk eller lyssna på vårfåglarnas sång.

Man tror att det kan finnas mellan 9 och 10 miljoner djurarter på jorden, men många arter är ännu okända. Djuren varierar i storlek från ett fåtal celler till sådana som kan väga flera ton, till exempel blåval.

Läran om djur kallas zoologi. Med djur menar man organismer som är flercelliga och som äter andra organismer.

De flesta djur har muskler och kan röra sig, och de har ett nervsystem. Dessutom har flertalet djur ett inre hålrum i kroppen där nedbrytning av födan sker.

Djuren delas in i ett trettiotal olika huvudgrupper. Människan tillhör ryggsträngsdjuren som är en ganska artfattig grupp. En av djurrikets artrikaste grupper är insekterna.

På faktasidorna om fossil kan du läsa mer om just fossila djur.

Rapportera och läs mer

Rapportera fynd och observationer av vissa djurarter till våra forskare.

www.gbif.se Länk till annan webbplats. finns information om fynd och observationer av jordens alla arter.

Dinosaurier

Här berättar vi om några olika dinosaurier som har funnits på jorden fram till för 66 miljoner år sedan. Då dog de alla,...

Liten elefant puffas ner i floden av mammas snabel Däggdjur

Däggdjuren finns över hela jorden och har anpassat sig till de flesta klimat och miljöer. Levnadssätten varierar, vissa ...

Drakfisk Fiskar

Fiskar är inte en egen avgränsad grupp inom systematiken. De djur som brukar kallas fiskar är bland annat pirålar, nejon...

Sädesärla Fåglar

Här kan du se och lyssna på vanliga fåglar i Sverige. Du kan läsa om hotade fåglar, och hitta ritningar på fågelholkar.

Huggorm Giftiga djur

Giftiga organismer finns inom de flesta djurgrupper. Det finns olika typer av gift som påverkar olika delar i den förgif...

Groda Grod- och kräldjur

Här får du veta mer om huggormen och få tips om hur du gör tomten ormfri. Du kan även läsa om vanlig padda och allmänt o...

Platycryptus undatus Insekter och spindeldjur

Här hittar du fakta om olika insekter och spindeldjur, från vårens fjärilar till fästingar.

Snigel Ryggradslösa djur

Här hittar du fakta om ryggradslösa djur, från björndjur till mördarsnigel. Det som är gemensamt för dessa djur är att d...