Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Snigel

Ryggradslösa djur

Här hittar du fakta om ryggradslösa djur, från björndjur till mördarsnigel. Det som är gemensamt för dessa djur är att de saknar ryggrad. Evertebraterna, som de också kallas, utgör i dag den största delen av världens alla djurarter. Främst är det leddjur som insekter, spindlar och kräftdjur.

De ryggradslösa djuren utgör troligen omkring 97% av alla djur på jorden. Förutom att alla evertebrater saknar ryggrad skiljer det mycket mellan många av djurgrupperna, variationen i uppbyggnad och levnadssätt är stor.

Antal arter på jorden

Av alla djurarter som vi idag känner till är cirka 2 av 3 leddjur, det vill säga insekter, spindeldjur och kräftdjur.

Hur många djurarter som finns idag råder det delade meningar om. Mer försiktiga uppskattningar utgår från 2-3 miljoner, men det verkar sannolikt att det finns 10-20 miljoner djurarter.

Bara en liten del av dessa är beskrivna, cirka 1,4 miljoner, och om de flesta arter vet man inte mycket mer än deras utseende. Vi känner till nästa alla ryggradsdjur men väldigt få av alla ryggradslösa djur.

Daggmask Maskar

Tidigare trodde man att plattmaskar, ringmaskar, rundmaskar och tagelmaskar var en ganska enhetlig grupp, nära släkt med...

Gråsugga Kräftdjur

Här kan du läsa om kräftdjur som gråsuggor, signalkräfta och ullhandskrabba. Kräftdjuren är uppbyggda av olika segment o...

Snigel Sniglar

Här kan du läsa om sniglar som är vanliga i Sverige, till exempel mördarsnigel och andra skogssniglar.

Vinbergssnäckan Snäckor och musslor

Snäckor och musslor hör till gruppen blötdjur. Snäckor lever över nästan hela jorden och varierar mycket i storlek. Muss...

Sjögurka Tandhudingar

Till tagghudingar hör sjöstjärnor, sjöborrar, ormstjärnor, sjöliljor och sjögurkor. Här kan du läsa om ormstjärnan och s...

Björndjur Björndjur

Björndjur är små djur som man kan hitta i mossa om man lägger den i litet vatten och tittar i ett mikroskop. De är små o...

Sötvattensmaneter

Sötvattensmaneten, Craspedacusta sowerbii, är en relativt nya art i Sverige som tillhör polypdjuren. Polypdjuret har ...

Sidan uppdaterad: