Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Daggmask

Maskar

Tidigare trodde man att plattmaskar, ringmaskar, rundmaskar och tagelmaskar var en ganska enhetlig grupp, nära släkt med varandra. Idag betraktar man dem som helt fristående grupper. Begreppet maskar kan betraktas som ett gammalt samlingsnamn för olika krälande långsträckta djur.

Nedan har vi samlat information om de fyra maskgrupperna så att du kan läsa vidare om dem.

Mask eller larv?

Ofta menar man kanske daggmask, en grupp som hör till ringmaskarna, men man kan också höra att ovälkomna gäster i svamp- eller fruktkorgen kallas för maskar. Frågar man en biolog får man veta att det senare egentligen handlar om larver.

Plattmask Plattmaskar

Plattmaskarna (fylum Platyhelminthes) är en artrik djurgrupp med cirka 20 000 kända arter. De flesta av plattmaskarna är...

Blodigel Ringmaskar

Till gruppen ringmaskar (Annelida) hör iglar, fåborstmaskar och havsborstmaskar. Gruppen utgörs av mer än 15 000 nu leva...

Rundmask Rundmaskar

Rundmaskarna, eller nematoderna, är enkelt byggda spolformade djur som påträffas i de flesta miljöer. De förekommer som ...

Del av tegelmask Tagelmaskar

Tagelmaskar lever i eller i omedelbar anslutning till sötvatten. De kan påträffas vid sjöstränder, i källor och diken sa...

Sidan uppdaterad: