Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Glada ungdomar lämnar museet

ÅK 2-3

Därför erbjuds inte visningen längre

Från och med vårterminen 2023 visas inte Den mänskliga resan för lågstadiet.

Under visningen i Den mänskliga resan fokuserar vi på det som syns i utställningen och kopplar det till evolutionära processer som miljöförändringar och naturligt urval. Övergången till jordbruk, som tas upp som en viktig milstolpe i det centrala innehållet i SO för 1-3, finns till exempel inte alls med i utställningen och tas inte heller upp under visningen.

Vi har tidigare gjort visningen för yngre elever, och vår erfarenhet är att elever som har en förförståelse kring evolutionsteorin tar till sig visningens innehåll och budskap på ett bra sätt. Evolutionsteorin ingår i det centrala innehållet i biologi från och med årskurs 4.

Om man vill boka en visning om evolution för elever i åk 1-3 rekommenderar vi den om jordens och livets utveckling i utställningen Fossil och evolution, där dinosaurierna finns.

Det går fortfarande bra att boka besök i Den mänskliga resan med elever i åk 1-3, men då utan att träffa en museipedagog. Observera att det inte finns arbetsmaterial för åk 1-3 till Den mänskliga resan.