Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
En säl tittar in i kameran under vattnet.

Hälsoövervakning säl

Sälen är ett medelstort däggdjur som lever i svenska vatten hela året om. Genom att undersöka insamlade döda sälar kan vi lära oss mer om dessa smidiga varelser.

Sälhälsa

Tre sälarter finns i svenska vatten där gråsäl ( Halichoerus grypus ) är den vanligaste. Merparten av gråsälarna återfi...

Säljakt

Här hittar du information om vilka prover och uppgifter som ska skickas in till museet om fällda sälar, samt information...

Hur du förpackar och skickar sälprover

Här hittar du praktisk information om hur sälprover ska förpackas och skickas till museet.

Bifångad säl

Museet samlar in bifångade sälar från svenska vatten under hela året. Nedan kan du finna mer information om hur du gör o...