Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Bifångad säl

Museet samlar in bifångade sälar från svenska vatten under hela året. Nedan kan du finna mer information om hur du gör om du har oavsiktligt fångat en säl i dina fiskeredskap och vill skicka in den till museet.

Just nu:

Insamlingen 2024 är begränsad under sommaren. Sälar som prioriteras just nu är:

  • Större än 130 cm (gäller alla tre sälarter)
  • Vikare
  • Knubbsälar från Kalmarsund

Varför samlar vi in bifångade sälar?

Naturhistoriska riksmuseet har uppdraget att undersöka hälsan på sälar som kommer in till oss från jakt eller bifångst. Undersökningen ingår i det nationella övervakningsprogrammet och är en del av miljömålen Hav i balans Länk till annan webbplats. och Giftfri miljö Länk till annan webbplats..

Vilka sälar samlas in till museet?

Vi är intresserade av alla tre arter av säl (gråsäl, knubbsäl och vikare) som har blivit bifångade i Svenska vatten.

Insamling av bifångad säl

Innan du skickar in en bifångad säl till museet är det viktigt att du kontaktar oss (kontaktinformation längst ned på denna sida). Vi avgör om det finns möjlighet att ta emot sälen. Du behöver alltid ett godkännande för att skicka in sälen till museet för att ersättning ska betalas ut.

Museet står för alla transportkostnader samt betalar ut en ersättning till fiskaren som tack för insatsen. Vi kan även skicka ut gratis packmaterial.

Information om sälen

Det är viss information vi behöver om sälen, dels för forskning kring sälhälsa men även för utbetalning av ersättning. Information om fiskeredskap är frivilligt att lämna. Sådana data används i forskning kring bland annat sälsäkra fiskeredskap. Se under avsnittet ”blanketter” nedan för att ladda ner en bifångstrapport. Denna kan med fördel fyllas i med följande information:

  • Fynddatum
  • Fyndplats (koordinater)
  • Fiskeredskap (frivilligt)
  • Namn och kontaktuppgifter till insamlaren
  • Information om ersättning och betalningsuppgifter

Ersättning för bifångad säl

Ersättningen för bifångad säl är skattepliktig och inkomstuppgift kommer att lämnas till skatteverket. Utbetalning sker efter att djuret har obducerats. Förskottsutbetalning kan ske om insamlaren ansöker om detta.

Ersättningsnivå

A-skatt: 1000 kr (före skatt)

F-skatt: 1000 kr (exkl. moms)

Blanketter

Bifångstrapport

Arvode för bifångad säl Pdf, 126.7 kB.

Anmälan kontouppgifter Danske Bank Pdf, 1.4 MB. om ersättning ska betalas ut till annan bank än Danske Bank. Denna blankett behöver bara fyllas i en gång eller vid byte av kontonummer.

Information om e-fakturering Pdf, 65.9 kB.

Kontakt

Ansvariga för sälinsamling

Linnea Cervin | Förste assistent

Yessenia Rojas Sepulveda | Förste assistent

Ersättning och fakturering

Liselotte Hälleberg | Sekreterare

Behandling av personuppgifter

I samband med att bifångad säl skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer, adress, e-post, personnummer och bankuppgifter. Syftet är att kunna kommunicera med rapportören kring respektive inskickad säl, samt att kunna genomföra utbetalningar av ersättning för inskickade sälar.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja vårt myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar. Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt museets uppdrag, lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan Om webbplatsen!

Sidan uppdaterad: