Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Säljakt

Här hittar du information om vilka prover och uppgifter som ska skickas in till museet om fällda sälar, samt information om ersättning och förskottsutbetalning.

Jakt på säl

Naturvårdsverket har med stöd av jaktförordningen och för ett år i taget, beslutat att licensjakt på gråsäl och knubbsäl och skyddsjakt vikare får genomföras i bestämda områden under bestämda tider. Bestämmelser för jakten hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Prover vi tar emot

Vi tar endast emot prover och betalar ut ersättning för sälar som fällts och provtagits enligt nedanstående lista.

Kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst Länk till annan webbplats. eller hemsida innan jakten för att kontrollera hur många sälar som återstår för provtagning i aktuellt område.

Följande gäller:

Gråsäl

Provtagningsperioden börjar från och med den 28 augusti 2024:

Län

Antal

Norrbotten-Uppsala

50

Stockholm-Östergötland

25

Kalmar-Skåne

25

Totalt

100

Knubbsäl

Naturvårdsverket har inte fattat ett jaktbeslut på knubbsäl efter den 19e april 2024. Naturhistoriska riksmuseet önskar att samla in prover enligt tabellen nedan från jägare som har sökt och fått godkänt tillstånd för skyddsjakt från Naturvårdsverket:

Län

Antal

Västra Götaland

10

Halland

10

Skåne

10

Extra provtagning från samtliga län ovan

(Knubbsälshonor ≥130 cm).

20

Totalt

50

Vikare

Lilla provet

Naturvårdsverket har inte fattat ett jaktbeslut på vikare 2024 eller början av 2025. Naturhistoriska riksmuseet önskar att samla in lilla provet från vikare enligt tabellen nedan från jägare som har sökt och fått godkänt tillstånd för skyddsjakt från Naturvårdsverket:

Län

Antal

Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

25

Stora provet

Naturvårdsverket har inte fattat ett jaktbeslut på vikare 2024 eller början av 2025. Naturhistoriska riksmuseet önskar att samla in prover från vikare enligt tabellen nedan från jägare som har sökt och fått godkänt tillstånd för skyddsjakt från Naturvårdsverket:

Län

Antal

Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

30

Stora provtagningen

Den här filmen visar hur den stora provtagningen görs. Varning för starka bilder.

Mätning av sälens kroppslängd och späcktjocklek

När du har fällt en säl är det viktigt att du mäter kroppslängden (cm) och späcktjockleken (mm) som du sedan rapporterar till Naturvårdsverket. Videon nedan visar hur du gör.

Förpacka och skicka prover

Här hittar du instruktioner för hur du förpackar och skickar sälprover till Naturhistoriska riksmuseet.

Handledningar

I handledning provtagning 2023 Pdf, 747.1 kB. har vi sammanställt information om bestämning av kroppslängd, kön och provtagning av säl.

I handledning för jägare 2023 Pdf, 685.3 kB. hittar du som jägare information om bland annat:

  • Tid och område för provtagning
  • Hantering av prover
  • Ersättning för inskickade prover
  • Hur du skickar proverna till museet på ett säkert sätt

Läs och följ instruktionerna noga. Kom ihåg att lägga med jaktrapport 2023 Pdf, 569.8 kB. i paketet.

Ersättning

Om ersättningen ska betalas ut till annan bank än Danske bank behövs även blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter Pdf, 1.4 MB.” fyllas i. Denna blankett behöver bara fyllas i en gång eller vid byte av kontonummer.

Under vissa förutsättningar kan förskottsbetalning ske för skjuten säl. Mer information hittar du på blanketten Förskottsutbetalning. Pdf, 622.2 kB.

Behandling av personuppgifter

I samband med att sälprover skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med insändaren kring respektive prover, samt för att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring material som skickats till museet.

För att kunna betala ut ersättningen för inskickade prover samlar vi även in och spar personnummer och bankuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja museets myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar.

Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan Om Webbplatsen.

Rapporter

Här hittar du de senaste rapporterna om vårt arbete med undersökning av inkomna sälar från Östersjön.

Undersökning av sälar insamlade 2016 och 2017 Pdf, 872.4 kB.

Hälsotillstånd hos undersökta gråsälar och knubbsälar i Kalmar och Blekinge län Pdf, 789.7 kB.

Späcktjocklek hos undersökta gråsälar 2000-2021 Pdf, 585 kB.

Sidan uppdaterad: