Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Irene Bisang

Forskare

Botanik

Kombinerar vetenskapligt arbete med internationella uppdrag

Irene Bisang kom från en icke-akademisk bakgrund. Sedan hennes doktorsavhandling i systematisk botanik och flera stora positioner, fortsätter Irene Bisang att imponeras av många forskares passion, engagemang och generositet att dela sitt ämne och kunskap.

Organismcentrerad forskning

Irene Bisangs forskning är organismcentrerad, och hon använder också samlingarna som en resurs – som täcker omfattande spann i tid och rum – för att ta itu med sina forskningsfrågor.

För närvarande arbetar hon, tillsammans med kollegor från museet och från andra organisationer både i Sverige och internationellt, med två fokusämnen: nämligen bryofyt reproduktionsbiologi i ett evolutionärt perspektiv, och olika aspekter av artbevarande.

– I min roll som medordförande i IUCN SSC Bryophyte Specialist Group, och i mitt senaste uppdrag som kontaktperson för att ansluta till den svenska IUCN-kommittén, kan jag också göra skillnad för skyddet av jordens biologiska mångfald, hoppas jag.

En slingrande, spännande väg

Irene Bisang beskriver sig själv som en öppen, motiverad och generös person. Eftersom hon kom från en icke-akademisk bakgrund var det nyfikenhet, intresse och viss tillfällighet som förde henne till vetenskapen.

– Under en konferens som doktorand träffade jag en (svensk, förresten) kvinnlig forskare som gjorde ett stort intryck på mig.

– Jag har inte haft en rak forskarkarriär. Tvärtom fick jag chansen att ta mig an olika arbetsuppgifter i mitt yrkesliv, vilket jag tycker är väldigt spännande. Jag känner mig privilegierad i min nuvarande position där jag kan dra nytta av mina mångfacetterade och mångkulturella yrkeserfarenheter. Dessa gav mig olika perspektiv som är värdefulla i mina nuvarande arbetsuppgifter.

Jag känner mig privilegierad att jag kan dra nytta av mina mångfacetterade och mångkulturella yrkeserfarenheter.

– Jag ser tydligt hur olika vinklar och förståelse från olika fält bidrar till att hitta lösningar, kanske oväntat.

Började som samlingsansvarig

När Irene Bisang flyttade till Sverige för 25 år sedan hade hon en doktorsexamen i botanik och flera års postdoktoral erfarenhet av forskning och universitetsundervisning i olika länder i ryggsäcken. Hon fick chansen att fortsätta med dessa uppgifter efter att ha blivit erbjuden en tjänst som samlingsansvarig på botanikavdelningen på deltid.

– Det senare gav mig djupa praktiska insikter i vårt museums värdefulla samlingar. Efter några år blev jag ombedd att ta ledningen för ett av museets första EU-finansierade projekt, som faktiskt handlade om naturvetenskapliga samlingar och hur man kan förbättra tillgången till dem. Jag arbetade med projektledning, forskningsstöd och koordinering av internationella engagemang på museet under nästan 20 år i olika roller och befattningar.

Hur man får finansiering

Hon lärde sig mycket, till exempel om finansieringsregler, avtal och hur man skriver ansökningar, och byggde upp ett omfattande nätverk med forskare och kollegor på finansiärer och samlingsinstitutioner, i Sverige och utomlands.

–Jag är sedan nyligen tillbaka på en forskartjänst där jag har turen att kunna kombinera vetenskapligt arbete med några av mina internationella uppdrag.

De viktigaste målen

– Mina mål är inte bara relaterade till forskning, utan till de uppgifter och roller jag har i min nuvarande position. Alla arbetsuppgifter jag är engagerad i drar nytta av samarbete och input från andra kollegor och andra experter, så jag investerar i att upprätthålla goda professionella relationer.

– Med min forskning inom reproduktionsbiologi vill jag (vi) lösa några ytterligare frågor för att kunna bidra till växtlivshistorie-teori. Det är viktigt för mig att stödja forskare i början av karriären.

- Med mitt engagemang i artskydd och IUCN vill jag (vi) bidra till att skydda den globala biologiska mångfalden.

- Slutligen, med en position vid avdelningen för forskning och samlingar på museet, är det avgörande för mig att främja betydelsen av naturvetenskapliga samlingar för vetenskap och utanför, i de olika kanaler och möjligheter som är tillgängliga för mig.

Värt att komma ihåg?

- En sak jag är glad och lite stolt över att jag fick vara med på var den resa som Natural Science Collections (NSC) gjorde i Europa och globalt. Från att ha uppfattats som dammiga museiföremål blev det erkänt som en viktig forskningsinfrastruktur, säger Irene Bisang.

Museets strategiska plan

Några viktiga steg hon gärna minns är det framträdande engagemanget av nyckelpersoner på museet i CETAF och dess verksamhet (slutet av 1990-talet), erkännandet av NSC som en forskningsinfrastruktur i Europeiska unionens ramprogram (FP4, 1994-98), DiSSCo på ESFRI Roadmap (2019) och NRM:s strategiska plan 2023-2028 med sitt engagemang för att upprätthålla, utveckla och öka tillgängligheten till sina samlingar.

En aktiv fritid

På fritiden gillar Irene Bisang att röra sig - men på land och i vatten - för att engagera sig med vänner och laga mat.

Bakgrund

Bedriver för närvarande forskning inom två fokusområden: bryofyt reproduktionsbiologi i ett evolutionärt perspektiv, och olika aspekter av artbevarande.

Som co-chair för IUCN SSC Bryophyte Specialist Group Länk till annan webbplats. är Irene inblandad i och stödjer ytterligare projekt runt om i världen med fokus på regional rödlistning, bevarandearbete eller metodutveckling inom artbevarande.

Publikationer

Se Research Gate Länk till annan webbplats. för Irene Bisangs publikationer.

Utbildning

  • 1990: Doktor phil.-nat. (PhD). Doktorsavhandling i systematisk botanik (1986–1990), Berns universitet, Schweiz.
  • 1985: Diplom-Biologin (lic. Phil.–nat.; motsvarande Master i biologi). Berns universitet, Schweiz.
  • 1979–1985: Studier i biologi, inklusive masterstudier, huvudämne botanik, Berns universitet, Schweiz.

Tidigare arbete

  • 2012–2019: Kontaktperson för bidrag; NRM
  • 2009–2012: Projektledare & tillförordnad kontaktperson för bidrag; NRM
  • 2004–2009: Projektledare; NRM
  • 2002–2004: Projektkoordinator; NRM
  • 1997–2001: Samlingschef, bryophyte herbarium vid NRM
  • 1990-1996: Postdoktorala tjänster i Schweiz (Universitetet i Zürich), Sverige (Stockholms universitet)
  • Universitetsundervisning; Handledning av studenter; Vetenskapligt redaktörskap; Styrelse

Kontaktuppgifter

Irene Bisang

Forskare

Botanik

Irene Bisangirene.bisang@nrm.se

Projekt där Irene Bisang medverkar:

From intraspecific diversity to hidden species diversity among mosses

Genetic diversity is an exciting research field today, because genetic variation is fundamental to understand and conserve species diversity. Genetic

Från genetisk diversitet till dold artdiversitet bland bladmossor

Genetisk diversitet är ett spännande forskningsområde idag, eftersom den genetiska variationen är fundamental för att förstå och bevara mångfalden av

Speeding up conservation in poorly known organism groups – Approaches in bryophyte species conservation

Image: This Bristle moss (Rock bristle Seligeria acutifolia) is only a few mm high and difficult to spot in the rock crevices where it grows. Photo:

Med hjälp av mossor undersöker vi olösta frågor inom växters fortplantningsbiologi

Växterna har utvecklat en otrolig variation av fortplantningsstrategier, en variation som påverkar arternas utbredningar, dynamik och genetik . Mossor

Effektivisering av artbevarande för dåligt kända organismer – Metodik för mossor

Bildtext: Nåldvärgmossa Seligeria acutifolia är bara ett par millimeter hög och är svår att få syn på i de klippskrevor där den växer. Foto: Lars