Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Bildtext: Nåldvärgmossa Seligeria acutifolia är bara ett par millimeter hög och är svår att få syn på i de klippskrevor där den växer. Foto: Lars Hedenäs

Från genetisk diversitet till dold artdiversitet bland bladmossor

Genetisk diversitet är ett spännande forskningsområde idag, eftersom den genetiska variationen är fundamental för att förstå och bevara mångfalden av arter. Den genetiska diversiteten ger också insikter kring arters invandringshistoria, om hur arter evolverar och hur de byter genetiskt material med varandra, exempelvis genom hybridisering.

Forskningsområden: Bioinformatik och genetik, Botanik

Forskningsämnen: Biodiversitet, Mossor & lavar, Sekvensering och genomforskning

Forskningsområden: Bioinformatik och genetik, Botanik

Forskningsämnen: Biodiversitet, Mossor & lavar, Sekvensering och genomforskning

Projektöversikt

Projektperiod: Pågående

Medverkande enheter vid museet: Botanik, Bioinformatik och genetik

Biologisk mångfald består av genetisk, art- och ekosystemmångfald. Den mer grundläggande genetiska diversiteten har hittills inte undersökts lika ordentligt som de andra två delarna. Arter är artificiella men nödvändiga begrepp som underlättar kommunikation oss emellan, medan genetisk diversitet och variation inom och mellan morfologiskt definierade arter kan avslöja mönster och processer som annars är osynliga. Dessa senare är ofta kritiska för att förstå naturen och även för bevarandet av den totala biologiska mångfalden.

Projektbeskrivning

I detta långsiktiga projekt studerar jag främst relativt vitt utbredda mossarter, ofta tillsammans med kollegor på andra institutioner. Jag fokuserar på Europa eller Skandinavien. Jag undersöker genetisk diversitet och sammansättning med fokus på variation mellan närstående arter, och inom arter mellan olika geografiska områden. Med hjälp av information om genetisk variation studeras invandringshistoria, regionala skillnader i diversitet, effekter av klimatförändringar, frekvensen av kryptisk artbildning och förekomsten av hybridisering och annat utbyte av genetiskt material. För närvarande undersöker jag koloniseringsmönster baserat på genetisk variation och reproduktionsbiologi på regional nivå i Sverige, frekvensen av hybridisering mellan närstående arter inom ett artkomplex, samt genetisk variation inom arter i Europa.

Finansiärer

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Magnus Bergvalls Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Carl Stenholms Donationsfond (Har ingen egen hemsida, men administreras av Göteborgs Botaniska Trädgård, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Riksmusei Vänner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvalda publikationer

  1. Hedenäs, L. (2019). On the frequency of northern and mountain genetic variants of widespread species: essential biodiversity information in a warmer world. Botanical Journal of the Linnean Society, 191, ss. 440-474. doi:10.1093/botlinnean/boz061 Länk till annan webbplats.
  2. Collart, F., Hedenäs, L., Broennimann, O., Guisan, A. & Vanderpoorten, A. (2020). Intraspecific differentiation: Implications for niche and distribution modelling. Journal of Biogeography, 48, ss. 415-426. doi:10.1111/jbi.14009 Länk till annan webbplats.
  3. Hedenäs, L., Collart, F., Heras, P., Infante, M., Kooijman, A. & Kučera, J. (2022). Distributions and habitats of the two partly allopatric cryptic species of the vulnerable moss Hamatocaulis vernicosus (Bryophyta) in Europe. Botanical Journal of the Linnean Society, 200, ss. 233-254. doi:10.1093/botlinnean/boac011
  4. Hedenäs, L., Larsson, P., Cronholm, B. & Bisang, I. (2021). Evidence of horizontal gene transfer between land plant plastids has surprising conservation implications. Annals of Botany, 127, ss. 903-908. doi: 10.1093/aob/mcab021

Projektdeltagare

Externa medverkande

I detta projekt samarbetar jag med Stockholms universitet, University of Lausanne, Switzerland, Conservatoire Botanique National du Massif Central, Le Bourg, Chavaniac Lafayette, France, Universidad Autónoma de Madrid, Spain; Main Botanical Garden, Moscow, Russia; A consultant in Weisskirchen, Austria; Masaryk University, Brno, Czech Republic; University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic; University of Liège, Belgium; University of Amsterdam, The Netherlands.

Projektansvarig

Lars Hedenäs

Förste intendent

Botanik

Epost-ikon lars.hedenas@nrm.se

Projektdeltagare

Irene Bisang

Forskare

Botanik

Epost-ikon irene.bisang@nrm.se

Bodil Cronholm

Förste assistent

Bioinformatik och genetik

Epost-ikon bodil.cronholm@nrm.se

Forskningsområden: Bioinformatik och genetik, Botanik

Forskningsämnen: Biodiversitet, Mossor & lavar, Sekvensering och genomforskning

Innehållsansvarig: Lisa Sundström