Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Steffen Kiel

Förste intendent

Paleobiologi

Professionell bana vid museet

Steffen Kiel är förste intendent vid enheten för paleobiologi på Naturhistoriska riksmuseet. Hans ansvarsområde täcker evertebratsamlingarna från Mesozoikum och Kenozoikum, och han kombinerar sin vetgirighet med noggrann vetenskaplig granskning.

Steffen uttrycker sin passion så här:

– Det centrala i min forskning kretsar kring frågan 'Vad styr evolutionen på geologiska tidsskalor?' Jag studerar mollusker för att förstå evolutionära mönster, och utnyttjar en kombination av geokemiska, molekylärbiologiska och fossila uppgifter.

Utanför museets väggar är Steffen också mycket aktiv. Han leder den svenska DiSSCo National Task Force och SYNTHESYS+ Virtual Access-programmet, och fungerar som redaktör för flera vetenskapliga tidskrifter.

Personliga tankar och passioner

Steffen reflekterar över vad som drog honom till forskningen.

– Min fascination för naturen har alltid varit en drivkraft, med inspirationskällor som Albert Einstein under mina yngre år.

Min fascination för naturen har alltid varit en drivkraft

På frågan om vad han tycker mest om med sitt arbete svarar han, "spänningen i att upptäcka det okända."

Arbetsminnen som ligger honom nära hjärtat är fältstudier i avlägsna delar av världen. Hans största ambition?

– Kort sagt: att utforska livets mångfald.

Och när vetenskapen tar en paus?

– Jag älskar att dyka från klippor, avslöjar Steffen, vilket visar på hans äventyrliga sida.

Kontaktuppgifter

Steffen Kiel

Förste intendent

Paleobiologi

Steffen Kielsteffen.kiel@nrm.se

Projekt där Steffen Kiel medverkar:

Phylogeny and Evolution of the Neogastropoda

Living members of the major lineages of the Neogastropoda The Tree of life is one of the most ambitious and compelling projects in the life sciences:

Fylogeni och evolution hos Neogastropoda

Levande medlemmar av de stora släktena inom Neogastropoda Livets träd är ett av de mest ambitiösa och fängslande projekten inom livsvetenskapen: det

Evolution of Deep-Sea Ecosystems

A Jurassic deep-water methane-seep deposit in southern France. Photo: Steffen Kiel. The deep ocean harbors a wide range of unique and extreme habitats

Foto på en bergssida med tydlig lagring i sedeimentet

Evolution av djuphavsekosystem

Avlagringar från metankällor (methane-seeps ) på djupt vatten från juraperioden i södra Frankrike. Foto: Steffen Kiel. Djuphavet är det största men