Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Levande medlemmar av de stora släktena inom Neogastropoda

Fylogeni och evolution hos Neogastropoda

Livets träd är ett av de mest ambitiösa och fängslande projekten inom livsvetenskapen: det strävar efter att reda ut släktskapsmönster bland levande varelser – dvs. att lösa deras fylogeni. Medan studier på vissa djurgrupper, särskilt de som lockar till sig bred allmän uppmärksamhet, som fåglar och däggdjur, är väl på väg, blir andra grupper ofta förbisedda trots deras överflöd, ekologiska och ekonomiska betydelse. I detta projekt tar vi oss an fylogenin av en karismatisk och artrik grupp av marina snäckor, ordningen Neogastropoda.

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Fylogeni, Sekvensering och genomforskning

Projektöversikt

Projektperiod: 2017 - 2027

Deltagande avdelningar från museet: Enheten för zoologi, Enheten för paleobiologi

Ordningen Neogastropoda, med över 15 000 namngivna arter och fortfarande ett stort antal ej beskrivna, överträffar långt sådana ikoniska djurgrupper som fåglar eller däggdjur. Som en relativt ung grupp genomgick Neogastropoda en explosiv artbildning, där alla huvudlinjer av ordningen uppstod på kort tid och genererade ett mönster som är känt som 'buske i livets träd', vilket är en utmaning för släktskapsanalyser. Genom att sammanställa ett dataset med omfattande representation av arter och gener, och tillämpa moderna analysmetoder, försöker vi härleda släktskapsrelationer hos dessa anmärkningsvärda och förbryllande marina djur.

Projektbeskrivning

Vi använder en kombination av traditionella zoologiska metoder och nutida ’OMICS’-tekniker för att rekonstruera släktskapen bland huvudlinjerna av Neogastropoda och utforska den evolutionära historien hos denna artrika, men fortfarande dåligt kända djurgrupp.

Eftersom många grupper av Neogastropoda är sällsynta eller förekommer i habitat som är svåra att provta, såsom djupt hav, använder vi i stor utsträckning naturhistoriska samlingar. För att få fram genetiska data från museiexemplar tillämpar vi en kraftfull, men kostnadseffektiv metodologi 'target enrichment' som ger tusentals gener från hela genomet. Analys av dessa data är utmanande, och vi använder en kombination av olika analytiska algoritmer, assisterade av högpresterande datakluster, för att härleda de evolutionära släktskapen. Vi har redan en bra bild av släktträdets ’backbone’ - det vill säga följden av hur huvudlinjerna grenar av från Neogastropodas huvudstam.

Dock stöter vi på några motsträviga noder i släktträdet där olika analyser motsäger varandra. Sådana motsägelser är inneboende för grupper av djur och växter som vid någon tidpunkt genomgått snabb artbildning. Genom att framgångsrikt ta itu med de osäkra noderna kommer vi få en grund för omklassificering av Neogastropoda och för tolkningen av hithörande fossil. Dessutom bidrar vi till den praktiska kunskapen om hur ett mönster av en 'buske i livets träd' kan lösas.

Finansiering

Utvalda publikationer

Fedosov A.E., Zaharias P., Lemarcis T., Modica M.-V., Holford M., Oliverio M., Kantor Yu.I., Puillandre N. 2024 .Phylogenomics of Neogastropoda: the backbone hidden in the bush. Systematic biology. DOI: 10.1093/sysbio/syae010 Länk till annan webbplats..

Lemarcis T., Fedosov A.E., Kantor Yu.I., Abdelkrim J., Zaharias P., Puillandre N. 2022. Neogastropod (Mollusca, Gastropoda) phylogeny: a step forward with mitogenomes. Zoologica scripta, 51: 550-561. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zsc.12552

Projektdeltagare

Externa deltagare

  • Nicolas Puillandre, Institute of Systematics, Evolution, and Biodiversity, MNHN, Paris, FRANCE, nicolas.puillandre@mnhn.fr
  • Thomas Lemarcis, Institute of Systematics, Evolution, and Biodiversity, MNHN, Paris, FRANCE, lemarcis@mnhn.fr
  • Yuri Kantor, Institute of Systematics, Evolution, and Biodiversity, MNHN, Paris, FRANCE, yuri1956@gmail.com
  • Philippe Bouchet, Institute of Systematics, Evolution, and Biodiversity, MNHN, Paris, FRANCE, pbouchet@mnhn.fr
  • Mathias Harzhauser, Geological-Paleontological Department, Natural History Museum Vienna, Austria, mathias.harzhauser@nhm-wien.ac.at

Projektledare

Alexander Fedosov

Forskare

Zoologi

Projektmedlem

Steffen Kiel

Förste intendent

Paleobiologi

Epost-ikon steffen.kiel@nrm.se

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Fylogeni, Sekvensering och genomforskning

Innehållsansvarig: Lisa Sundström