Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Foto på en bergssida med tydlig lagring i sedeimentet

Avlagringar från metankällor (methane-seeps ) på djupt vatten från juraperioden i södra Frankrike. Foto: Steffen Kiel.

Evolution av djuphavsekosystem

Djuphavet är det största men minst förstådda ekosystemet på jorden. Detta projekt utforskar den långsiktiga utvecklingen av detta ekosystem genom omfattande fossilsamlingar, främst från aktiva kontinentala randområden runt om i världen.

Forskningsområden: Paleontologi

Forskningsämnen: Djuphavet, Ekosystem, Evolution, Fossil, Geokemi, Geologiska och förhistoriska händelser, Kenozoikum, Mesozoikum, Metankällor

Projektöversikt

Projektperiod: pågående sedan 2004

Medverkande enheter vid museet: Paleobiologi

Fossila avlagringar från djuphavsekosystem, som huvudsakligen finns i upphöjda djuphavssediment längs aktiva kontinentala randområden, används för att beskriva den tidigare biologiska mångfalden i djuphavshabitat och för att upptäcka storskaliga evolutionära mönster, såväl som deras (geologiska) drivkrafter. Projektet omfattar utforskande fältarbete, geokemiska analyser, beskrivningar av nyupptäckta lokaler och fossil (alfa-taxonomi) samt analys av stora datamängder.

Bakgrund och syfte

Djuphavet hyser ett brett och mångfacetterat utbud av unika och extrema livsmiljöer. Huvudfokus för detta projekt ligger på så kallade kemosyntetiska ekosystem såsom metankällor (methane-seeps), som drivs av geokemisk energi. På grund av sitt oberoende av fotosyntetisk primärproduktion anses de ha en egen unik evolutionär historia. Många hypoteser gällande ursprunget och utvecklingen av kemosyntetiska ekosystem bygger på händelser i den geologiska historien, men tar sällan hänsyn till belägg från fossil.

Fokus på mesozoiska och kenozoiska blötdjur

Blötdjur (musslor och sniglar) är de vanligaste och rikligast förekommande fossilen i mesozoiska och kenozoiska djupvattensavlagringar, särskilt vid äldre metankällor. Därför används de som modellgrupp för att förstå utvecklingen av dessa ekosystem. Andra djurgrupper av intresse är brachiopoder (armfotingar), annelider (ringmaskar) och koraller, som också har kalkhaltiga hårda delar, samt ibland fiskrester.

Vetenskapliga resultat

Projektet har gett många nya insikter rörande djuphavsekosystemens utveckling och ekologi. Som ett resultat av det omfattande fältarbetet finns nu på NRM världens största samling av fossila faunor från metankällor. Några av de viktigaste vetenskapliga landvinningarna inkluderar:

  • Identifiering av förändrade marina sulfatkoncentrationer som den huvudsakliga drivkraften för utvecklingen av metankällor och faunor vid hydrotermiska öppningar (hydrothermal vent ) (Kiel, 2015);
  • nya insikter om brachiopoders ekologi vid äldre metankällor och i svårtolkade livsmiljöer, och deras beroende av metanoxiderande bakterier (snarare än svaveloxiderande) (Kiel & Peckmann, 2019, Kiel et al. 2021);
  • upptäckt av de första fossila spåren av den benätande masken Osedax (Kiel et al. 2010);
  • upptäckter av de första faunorna vid metankällor av triassisk ålder (Peckmann et al. 2011, Kiel et al. 2017);
  • och beskrivning av den inverkan som säldjurens predation haft på den geografiska spridningen av ”levande fossil” Nautilus (Kiel et al. 2022).

Projektet har också resulterat i ett flertal nybeskrivna fossila arter och släkten, från mesozoiska och kenozoiska skikt från hela världen. Exempel inkluderar:

  • Mollusker i neogena avlagringar från metankällor i Filippinerna (Kiel et al. 2018, 2022);
  • mollusker och kräftdjur i paleogena avlagringar från metankällor i västra sydamerika (Kiel et al., 2019, 2020, 2021);
  • mollusker i neogena avlagringar från metankällor i Italien (Kiel & Taviani, 2017; Kiel et al., 2023);
  • det första fossila fyndet av djuphavslevande oktokoraller i familjen Chrysogorgiidae (Goedert et al. 2022);
  • och den första beskrivningen av fossiliserade äggkapslar av djuphavslevande rödhajar (Treude et al. 2011).

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd gavs av Europeiska kommissionen (2006–2007), German Science Foundation (DFG, 2010–2014), Austrian Science Fund (FWF, 2015), Kungl. Vetenskapsakademien (KVA, 2016), och Vetenskapsrådet (VR, 2017–2021).

Publikationer i urval

Goedert, J.L., Guthrie, L.S., and Kiel, S. 2022. Octocorals (Alcyonacea and Pennatulacea) from Paleogene deep-water strata in western Washington State, USA. Journal of Paleontology 96: 539-551.

Kiel, S. 2015. Did shifting seawater sulfate concentrations drive the evolution of deep-sea vent and seep ecosystems? Proceedings of the Royal Society B 282: 20142908.

Kiel, S., Aguilar, Y.M., and Kase, T. 2020. Mollusks from Pliocene and Pleistocene seep deposits in Leyte, Philippines. Acta Palaeontologica Polonica 65: 589–627.

Kiel, S., Birgel, D., Lu, Y., Wienholz, D., and Peckmann, J. 2021a. A thyasirid-dominated methane-seep deposit from Montañita, southwestern Ecuador, from the Oligocene-Miocene boundary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 575: 110477.

Kiel, S., Goedert, J.L., Kahl, W.-A., and Rouse, G.W. 2010. Fossil traces of the bone-eating worm Osedax in early Oligocene whale bones. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 107: 8656–8659.

Kiel, S., Goedert, J.L., and Tsai, C.-H. 2022. Seals, whales and the Cenozoic decline of nautiloid cephalopods. Journal of Biogeography 49: 1903-1910.

Kiel, S., Huemer, J., Gussone, N., Berndt, J., Krystyn, L., Zuschin, M., and Peckmann, J. 2021b. Brachiopods in early Mesozoic cryptic habitats: Continuous colonization, rapid adaptation, and wide geographic distribution. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 583: 110886.

Kiel, S., Krystyn, L., Demirtaş, F., Koşun, E., and Peckmann, J. 2017. Late Triassic mollusk-dominated hydrocarbon-seep deposits from Turkey. Geology 45: 751–754.

Kiel, S. and Peckmann, J. 2019. Resource partitioning among brachiopods and bivalves at ancient hydrocarbon seeps: a hypothesis. PLoS ONE 14: e0221887.

Kiel, S., Sami, M., and Taviani, M. 2023. Unusual Miocene hydrocarbon-seep faunas from the Brisighella area in northern Italy: embedded in clastics and first records of the lucinid bivalves Megaxinus and Miltha. Acta Palaeontologica Polonica 68.

Kiel, S. and Taviani, M. 2017. Chemosymbiotic bivalves from Miocene methane-seep carbonates in Italy. Journal of Paleontology 91: 444–466.

Peckmann, J., Kiel, S., Sandy, M.R., Taylor, D.G., and Goedert, J.L. 2011. Mass occurrences of the brachiopod Halorella in Late Triassic methane-seep deposits, Eastern Oregon. Journal of Geology 119: 207–220.

Treude, T., Kiel, S., Linke, P., Peckmann, J., and Goedert, J.L. 2011. Elasmobranch egg capsules associated with modern and ancient cold seeps: A nursery for non-seep marine predators. Marine Ecology Progress Series 437: 175–181.

Projektdeltagare

Externa medverkande

Institute for Geology, Center for Earth System Research and Sustainability, Universität Hamburg, Germany, https://www.geo.uni-hamburg.de/en/geologie/forschung/biogeochemie.html Länk till annan webbplats.

Instituto di Scienze Marine (ISMAR), Bologna, Italy, http://www.ismar.cnr.it/research/climate-and-paleoclimate Länk till annan webbplats.

Private collectors from the western United States.

National Museum of Nature and Science, Tokyo/Tsukuba, Japan, https://www.kahaku.go.jp/english/institution/tsukuba/index.html Länk till annan webbplats.

Institute of Paleobiology, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland, https://www.paleo.pan.pl/ Länk till annan webbplats.

National Institute of Geological Sciences, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines, https://nigs.science.upd.edu.ph/ Länk till annan webbplats.

Joetsu University of Education, Joetsu, Japan, https://www.juen.ac.jp/contents-e/index.html Länk till annan webbplats.

Natural History Museum, Universidad National Mayor de San Marcos, Lima, Peru, https://museohn.unmsm.edu.pe/ Länk till annan webbplats.

Projektledare

Steffen Kiel

Förste intendent

Paleobiologi

Epost-ikon steffen.kiel@nrm.se

Forskningsområden: Paleontologi

Forskningsämnen: Djuphavet, Ekosystem, Evolution, Fossil, Geokemi, Geologiska och förhistoriska händelser, Kenozoikum, Mesozoikum, Metankällor

Innehållsansvarig: Lisa Sundström