Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Mattias Forshage

Förste assistent

Zoologi

Nyfikenhet och fascination är huvuddrivkrafterna

En passion för att utforska djurvärldens mångfald är något som många har i barndomen men sen tvingas åsidosätta. Att bli biolog och forskare upplever Mattias Forshage som en ypperlig möjlighet att bara fortsätta odla den passionen, och kunna lägga till dimensioner till det.

Mattias pekar ut nyfikenheten som huvuddrivkraft både för sig själv och för forskningen:

– Det är så mycket runt omkring oss som är så märkvärdigt och som det är fasligt intressant att titta närmare på. Att vara biolog är för mig ett försök att få utlopp för fascinationen för mångfalden. Att vara forskare är sen dessutom ett sätt att brottas med kunskapsprocessen, att sätta sina iakttagelser i ett systematiskt ramverk och ifrågasätta sina förutfattade meningar.

Historia, steklar och typexemplar

Forskningsprojekt som Mattias är engagerad i rör främst entomologins historia i Sverige och steklarnas mångfald. Hans forskning har i synnerhet handlat om parasitsteklar, dyngbaggar och insekternas mångfald i allmänhet. Dessutom har han deltagit i projekt om bland annat snäckor och nässeldjur.

Dock arbetar Mattias huvudsakligen med samlingsarbete, och då med hela bredden av museets zoologiska samlingar med särskilt fokus på historia och nomenklatur, och hjälper kollegor och gästforskare att tolka etiketter och att hitta och utvärdera typexemplar. Det handlar om att använda museets samlingar för att lösa taxonomiska problem, men också att samtidigt förstå historien bakom samlingarna.

– Det gäller t.ex. att tyda gamla etiketter och veta vem som är vem bland dem som byggt upp våra samlingar, vem som rest var och när o.s.v. Men kunskaper om det väcker ju också ständigt frågor om varför, vilka det egentligen var som kunde resa vart och varför, vem som var knuten till vilken typ av institutioner och vad det innebar, och vilka olika insatser som kunnat göras under olika omständigheter av professionella och amatörer, liksom av kvinnor respektive män, etc.

Mattias doktorerade i Uppsala 2009 på en avhandling om en grupp dåligt kända parasitsteklar, familjen svartsteklar (Figitidae). Han har haft flera olika roller på Naturhistoriska riksmuseet, inklusive som forskare och som återkommande vikarie för Jourhavande biolog, och arbetar nu främst med de zoologiska samlingarna, både på ett övergripande sätt och med ett särskilt ansvar för nässeldjuren. Han har tidigare arbetat på Station Linné på Öland och Evolutionsmuseet i Uppsala, och har även varit gästforskare vid flera naturhistoriska museer runt om i världen.

Bortom sin forskning är Mattias engagerad i att dela med sig av sina kunskaper, både genom att undervisa och genom att engagera sig i olika föreningar. Ett av hans mest bestående engagemang är som ordförande i Entomologiska föreningen i Stockholm. Han framhåller folkbildning, demokrati, social rättvisa och ömsesidighet som viktiga principer som genomsyrar dessa forum.

Kontaktuppgifter

Mattias Forshage

Förste assistent

Zoologi

Mattias Forshagemattias.forshage@nrm.se

Projekt där Mattias Forshage medverkar:

Steklarnas mångfald

Lectotype av Diadegma velox (Holmgren, 1860). Foto: Hege Vårdal Under mer än ett decennium har museets stekelforskargrupp samlat in och studerat

Entomologins historia i Sverige

Insekter har fascinerat kunskapshungriga människor sedan länge. Ett antal av pionjärerna inom detta studium har varit verksamma i Sverige, alltsedan

Arvsmassan till hjälp vid utforskandet av vridvingar, en märklig grupp insektsparasiter

Hane av vridvingen Stylops ater, paravoucher till referensgenom producerat inom ERGAs pilotprojekt. Fotograf: Johannes Bergsten Vi visste vid