Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Lådor i riksmuseets samling från Carl Clerck (1709-1765) till höger och Charles De Geer (1720-1778) till vänster. Foton: Anna Weise/NRM.

Entomologins historia i Sverige

Insekter har fascinerat kunskapshungriga människor sedan länge. Ett antal av pionjärerna inom detta studium har varit verksamma i Sverige, alltsedan Linnés tid och fram till idag. Fokus och metoder har skiftat i ett ständigt växelspel mellan amatörer och professionella forskare. Att skriva historien över allt detta är spännande och angeläget.

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Biodiversitet, Taxonomi & artbeskrivning, Insekter, Pollinatörer

Projektbeskrivning

Projektperiod: 2012 – pågående
Medverkande enheter vid museet: ZOO

Studiet av insekter har en lång historia i Sverige. Landet har haft en framträdande roll i entomologin, med Carl von Linné som en av dess grundläggare, men flera andra framstående pionjärer redan på 1700-talet och alltsedan dess. Men ännu har den här historien aldrig sammanfattats i en översiktlig form och i relation till den övergripande historien som den inramas av. Förutom att det här är spännande för historikern så är det också nödvändigt i det dagliga arbetet med museets samlingar, för att kunna tolka etiketter, begripa museiföremålens ursprung, och kunna förankra insektsfynden i tid och rum så noggrant som möjligt.

Projektet är långsiktigt och har ingen löpande finansiering, men ger upphov till en följd av artiklar och sammanställningar och kommer i slutändan kunna sammanfattas i en definitiv monografi i en eller annan form.

För att råda bot på bristen på översikt över entomologins historia i Sverige tog Sveriges Entomologiska Förening initiativ till att initiera ett långsiktigt projekt om saken 2012.

Det finns en nära koppling mellan initiativet från föreningssidan och museernas verksamhet. Här pågår ett löpande arbete med att klarlägga och reda ut gamla samlingar och gamla expeditioner. Då är det viktigt att samla ihop grundläggande information om gamla naturhistoriker, gamla samlingar, gamla institutioner, samt deras nätverk, organisationsformer och förutsättningar i allmänhet. Vart reste man, hur, varför, vem fick resa, på vems bekostnad? Vem delade med sig till vem, när och hur kom det in i en institutionssamling, hur dokumenterade man fyndomständigheterna och vad kan man egentligen utläsa av en kryptisk eller mycket kortfattad etikett?

Extra spännande är inte minst att titta på relationen mellan å ena sidan institutionerna och de professionella forskarna, och å andra sidan amatörerna och deras forum. I ännu högre grad än de flesta andra vetenskapsfält har amatörernas verksamhet spelat en enorm roll för kunskapsuppbyggnaden. Men denna har varierat över tid och haft olika förutsättningar. En huvudpoäng i projektet blir nödvändigtvis att utforska relationen mellan institutioner och amatörer i dess olika turer, liksom att visa på bredd och spridning bland utövarna, och givetvis att lyfta fram t ex kvinnliga aktörer. Teman som ger upphov till artiklar och föredrag är förutom amatörer och kvinnor även t ex särskilda landsändar, idéhistoriska kluster (linneanism, romantisk biologi, darwinism, swedenborgianism), och särskilda personer (Billberg, Marklin, Ramberg, Roman, Malaise…)

Ur museets synvinkel hjälper allt detta oss att klarlägga våra samlingars ursprung och historiska förankring, och därmed att göra dem mer tillgängliga och mer informativa för forskningen och för alltfler frågeställningar.

Utvalda Publikationer

Forshage, M 2020: Vem samlade var under 1700- och 1800-talen? Entomofaunistikens grundläggande och förutsättningar i Sverige, landskap för landskap, Skörvnöpparn supplement, 42 pp
Vårdal, H & Forshage, M 2020: Cecilia Anderson: entomolog, pionjär, globetrotter, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon https://skbl.se/sv/artikel/CeciliaAnderson Länk till annan webbplats.
Forshage, M & Vårdal, H 2020: Signe Jenny Alfrida Ramberg: entomolog, pionjär, Svensk kvinnobiografiskt lexikon https://www.skbl.se/sv/artikel/SigneJennyAlfridaRamberg Länk till annan webbplats.
Forshage, M & Vårdal, H 2019: Den entomologiska verksamheten på Riksmuseet 1915-2013, Entomologisk tidskrift 140: 89-106
Forshage, M 2018: Första kvinnliga entomologen i Sverige: nya rön, Entomologisk tidskrift 139: 98
Forshage, M 2017: Gabriel Marklin och Entomologien, med anledning av en biografi, Skörvnöpparn 9: 21-26
Forshage, M 2017: Varför var de gamla entomologerna swedenborgare? Entomologisk tidskrift 138: 109-130
Forshage, M 2016: Bjerkander - en västgötaentomolog, Entomologisk tidskrift 137: 59-60
Fernholm, B & Vårdal, H 2015: Riksmuseet, Riksmusei vänner och Malaise, Entomologisk tidskrift 136: 139-142

Forshage, M & Vårdal, H 2014: Vem var Sveriges första kvinnliga entomolog? Entomologisk tidskrift 135: 187-197

Forshage, M 2013: Entomologiska föreningens i Stockholm historia https://www.ento.se/historik Länk till annan webbplats.
Vårdal, H & Taeger, A 2011: The life of René Malaise: from the wild east to a sunken island, Zootaxa 3127: 38-52

Projektdeltagare

Projektansvarig

Mattias Forshage

Förste assistent

Zoologi

Epost-ikon mattias.forshage@nrm.se

Projektmedlem

Hege Vårdal

Forskare

Zoologi

Epost-ikon hege.vardal@nrm.se

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Biodiversitet, Taxonomi & artbeskrivning, Insekter, Pollinatörer

Innehållsansvarig: Lisa Sundström