Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Lectotype av Diadegma velox (Holmgren, 1860). Foto: Hege Vårdal

Steklarnas mångfald

Under mer än ett decennium har museets stekelforskargrupp samlat in och studerat steklar med fokus på Sverige. Ökad kunskap om vår biologiska mångfald är viktigare än någonsin, och steklar är en av de dåligt kända grupper där det finns många nya arter att beskriva även här. Vi studerar systematik, artsammansättning och släktskap. Vad gäller den nordiska faunan har vi hittat minst 80 nya arter av växtsteklar och parasitsteklar för Sverige och mer än 20 nya arter av parasitsteklar för vetenskapen.

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Insekter, Parasitologi, Svenska Artprojektet, Svenska Malaisefälleprojektet

Projektbeskrivning

Projektperiod: Från 2010 och framåt
Medverkande enheter vid museet: Zoologi

Steklarna är en av de artrikaste insektsgrupperna och särskilt parasitsteklarna vet vi fortfarande alltför lite om. Olika forskningsprojekt som museets stekelforskare deltar i reder ut taxonomi och släktskap med huvudfokus på dåligt kända grupper av parasitsteklar, exempelvis gallsteklar och glattsteklar (Cynipoidea), och olika underfamiljer av bracksteklar (Braconidae) och brokparasitsteklar (Ichneumonidae) men även av bladsteklarna (Tenthredinidae). I ökande grad används molekylära metoder tillsammans med morfologi för att förstå hur arterna kan avgränsas och hur de är släkt med varandra.

Projektöversikt

Vi känner till knappt 9000 arter av steklar i Sverige och ca 80 % av dessa är parasitsteklar. De lever stora delar av sina liv i eller på ett värddjur, som oftast är en annan insekt, och många av dem är små och sällsynta, vilket gör att de kan vara svåra att studera. Vi vet fortfarande för lite om parasitsteklarna och det finns fortfarande många nya arter kvar att upptäcka, även i Sverige (Ronquist mfl 2020). De spelar en viktig roll i ekosystemet då de flesta insekter och spindlar förmodligen angrips av en eller flera arter av parasitsteklar, som då i varierande grad kontrollerar insektspopulationer. Många arter används i biologisk kontroll av skadedjur.

Vi har undersökt stekelfaunan i särskilda områden exempelvis Stora Karlsö (Stigenberg mfl. 2017) och särskilda habitat som skog-tundrazonen i Finnmark eller tunn ved från hyggen i södra Sverige (Jonsell mfl 2023), men oftare har det handlat om att systematiskt revidera specifika grupper av dåligt kända grupper av parasitsteklar exempelvis klämbaksteklar (Campopleginae, Ichneumonidae) (Klopfstein mfl. 2022, Meier mfl. 2022), bracksteklar (Braconidae) (Stigenberg mfl. 2015, Stigenberg, 2017, Stigenberg mfl, 2019), gallsteklar och glattsteklar (Cynipoidea) (Costa Baião, & Forshage, 2018; Forshage & Nordlander, 2018; Buffington mfl. 2020) och bladstekelgruppen Nematinae (Prous mfl. 2014, 2019; Liston mfl. 2017, 2018, 2019).

Genom att jämföra molekylära och morfologiska karaktärer hos steklarna, kan vi studera vilka arter som finns och hur de är släkt med varandra. Det systematiska arbetet med släktskapsanalyser och beskrivning av nya arter, kompletteras ofta med illustrerade bestämningsnycklar och faunalistor. Samtidigt bygger vi upp museets stekelsamling och tillgängliggör data om samlingarna via nätet.

Finansiärer

Forskningen stöds framför allt av Svenska Artprojektet (2012-2023)

Utvalda publikationer

Struwe, I, Forshage, M & Valera, F 2023: Bird nest boxes infested with Carnus hemapterus (Diptera: Carnidae): A perfect arena for the study of trophic interplays with a special focus on parasitoid Hymenoptera. European Journal of Entomology 120: 129-136

Jonsell, M., Vårdal, H., Forshage, M. & Stigenberg, J. (2023). Saproxylic Hymenoptera in dead wood retained on clear cuts, relation to wood parameters and their degree of specialisation. Journal of Insect Conservation. https://doi.org/10.1007/s10841-023-00468-w Länk till annan webbplats.

Klopfstein, S., Broad, G.R., Urfer, K., Vårdal, H. & Haraldseide, H. (2022). An interactive key to the European genera of Campopleginae (Hymenoptera, Ichneumonidae) and 20 new species for Sweden. [En interaktiv nyckel till europeiska släkten av klämbaksteklar (Hymenoptera, Ichneumonidae, Campopleginae) och 20 nya arter för Sverige.] – Entomologisk Tidskrift 143: 121–156. Björnlunda, Sweden 2022. ISSN 0013-886x. 

Meier N, Urfer K, Haraldseide H, Vårdal H & Klopfstein S. (2022). Open access in a taxonomic sense: a morphological and molecular guide to Western Palaearctic Dusona (Hymenoptera, Ichneumonidae). Journal of Hymenoptera Research 91: 83-183.https://doi.org/10.3897/jhr.91.83318 Länk till annan webbplats.

Buffington,M.L., Forshage,M. Liljeblad, J., Tang, C.-T. & van Noort, S (2020). World Cynipoidea (Hymenoptera): A Key to Higher-Level Groups. Insect Systematics and Diversity, 4(4), July 2020, 1, https://doi.org/10.1093/isd/ixaa003 Länk till annan webbplats.

Ronquist F, Forshage M, Häggqvist S, Karlsson D, Hovmöller R, Bergsten J, Holston, K., Britton, T., Abenius, J., Andersson, B., Neerup-Buhl, P., Coulianos, C.-C., Fjellberg, A., Gertsson, C.-A., Hellqvist, S. Jaschhof, M., Kjærandsen, J., Klopfstein, S., Kobro, S., Liston, A., Meier, R., Pollet, M., Riedel, M., Roháček, J., Schuppenhauer, M., Stigenberg, J., Struwe, I., Taeger, A., Ulefors, S.-O., Varga, O., Withers, P. & Gärdenfors, U. (2020) Completing Linnaeus’s inventory of the Swedish insect fauna: Only 5,000 species left? PLoS ONE 15(3): e0228561. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228561

Stigenberg, J., Boring, C.A., Ronquist, F. (2015) Phylogeny of the parasitic wasp subfamily Euphorinae (Braconidae) and evolution of its host preferences. Systematic Entomology, 40:570–591. DOI: 10.1111/syen.12122

Prous, M., Liston, A.D., Kramp, K., Savina, H., Vårdal, H. & Taeger, A. (2019). The West Palearctic genera and North-West European species of Nematinae (Hymenoptera, Tenthredinidae). Zookeys, 875: 63-127.

Liston, A.D., Prous, M.& Vårdal, H. (2019). A review of West Palaearctic Hoplocampa species, focussing on Sweden (Hymenoptera, Tenthredinidae). Zootaxa 4615: 001-045.

Costa Baião, G. & Forshage, M. (2018) Revision of the West Palaearctic species of Rhoptromeris Förster, 1869 (Hymenoptera: Figitidae: Eucoilinae). Journal of Natural History, 52:17-18, 1201-1224, DOI: 10.1080/00222933.2018.1447154

Forshage, M. & Nordlander, G. (2018) The identity of figitid parasitoids (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae) of anthomyiid flies in conifer cones. European Journal of Entomology, 115, 104–111. https://doi.org/10.14411/EJE.2018.008.

Liston, A.D., Vårdal, H. & Prous, M. (2018) New and little-known sawflies (Hymenoptera, Tenthredinoidea) in the Swedish fauna, with taxonomic notes on Palearctic Heptamelus species described by Swedish authors. Entomologisk Tidskrift, 39 (2): 119-131

Vikberg, V. & Vårdal, H. (2017). Taxonomy of some European species of Mesochorus, including three new species from Finland and Sweden (Hymenoptera: Ichneumonidae: Mesochorinae). W-album, 20, 3-42.

Liston, A.D., Heibo, E., Prous, M., Vårdal, H., Nyman, T. & Vikberg, V. (2017) North European gall-inducing Euura sawflies (Hymenoptera, Tenthredinidae, Nematinae), Zootaxa, 4302; 1-115.

Stigenberg, J., Berger, J., Forshage, M., Johansson, N., Larsson, A., Lønnve, O.,Reshchikov, A., Vårdal, H. & Österblad, I. (2017). Snapshot of the Hymenopteran fauna of Stora Karlsö. Entomologisk Tidskrift. 138: 71-91.

Stigenberg, J. (2017) Review of the genus Townesilitus (Haeselbarth & Loan) in Sweden, with a molecular characterization. Entomologisk Tidskrift 138 (2): 137-150.

Forshage, M., Broad, G.R., Papilloud N.D-S, Vårdal H. (2016) Insect species described by Karl-Johan Hedqvist. Journal of Hymenoptera Research 51: 101-158. https://doi.org/10.3897/jhr.51.9296 Länk till annan webbplats.

Stigenberg, J., Boring, C.A. and Ronquist, F. (2015), Phylogeny of the parasitic wasp subfamily Euphorinae (Braconidae) and evolution of its host preferences. Systematic Entomology, 40: 570-591. https://doi.org/10.1111/syen.12122 Länk till annan webbplats.

Projektdeltagare

Externa medverkande (GDPR-KOLL)

Projektledare

Hege Vårdal

Forskare

Zoologi

Epost-ikon hege.vardal@nrm.se

Mattias Forshage

Förste assistent

Zoologi

Epost-ikon mattias.forshage@nrm.se

Fredrik Ronquist

Forskare

Bioinformatik och genetik

Epost-ikon fredrik.ronquist@nrm.se

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Insekter, Parasitologi, Svenska Artprojektet, Svenska Malaisefälleprojektet

Innehållsansvarig: Lisa Sundström