Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Henrik Skogby

Professor emeritus

Geovetenskap

Henrik Skogby

Henrik Skogby, är Professor emeritus i mineralogi vid Naturhistoriska riksmuseets geologiska enhet.

Arbetsuppgifter

Henrik arbetar med forskning och handledning av studenter och gästforskare. Han ansvarar även för laboratorier för mineralsyntes, röntgendiffraktion, Mössbauer- och FTIR-spektroskopi.

—Jag ansvarar för flera av de mineralogiska laboratorierna vid GEO. Utvecklingen av dessa har lett till många samarbetsprojekt, där jag handleder doktorander och tar emot externa forskare som vill använda sig av våra analysmöjligheter.

Forskning

Henriks forskning berör olika delar av mineralogiområdet.

— Huvudprojektet handlar om hur vattenkomponenter förekommer i mineral, och vilken betydelse detta har för förekomst av vatten i jordens inre. Inom andra forskningsprojekt studeras kristallkemi i turmalin- och spinell-gruppens mineral. De flesta projekten bedrivs som internationella samarbeten.

Kontaktuppgifter

Henrik Skogby

Professor emeritus

Geovetenskap

Henrik Skogbyhenrik.skogby@nrm.se

Projekt där Henrik Skogby medverkar:

Mineral systematics and new minerals

Aggregate with green crystals of the new mineral vargite, Cu2Mn3(AsO4)2(OH)4(H2O)4, which belongs to the newly approved akrochordite group of rare

Systematisk mineralogi och nya mineral

Grönt aggregat med kristaller av det nya mineralet vargit, Cu2Mn3(AsO4)2(OH)4(H2O)4, som tillhör den nykonstituerade akrochorditgruppen med sällsynta

Hydrogen in nominally anhydrous minerals

Vattenhaltiga mineral (pyroxen och olivin) från jordens mantel. Foto: Henrik Skogby In this project, we are studying hydrogen stability and

Vattenkomponenter i mineral

Vattenhaltiga mineral (pyroxen och olivin) från jordens mantel. Foto: Henrik Skogby Inom projektet utför vi experiment och undersökningar för att