Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Grönt aggregat med kristaller av det nya mineralet vargit, Cu2Mn3(AsO4)2(OH)4(H2O)4, som tillhör den nykonstituerade akrochorditgruppen med sällsynta arsenater. Från Långban, Värmland. GEO-NRM #19370307. Bildstorlek 2 × 1,5 mm. Foto: Torbjörn Lorin.

Systematisk mineralogi och nya mineral

Ungefär 6 000 olika namngivna mineral är idag kända globalt och det tillkommer ständigt nya genom systematiska forskningsinsatser. Vi undersöker mineralens egenskaper, bildningsbetingelser och roll i geologiska processer. Forskningen är starkt kopplad till vår mineralsamling och uppdraget att bearbeta den vetenskapligt.

Forskningsområden: Geovetenskap

Forskningsämnen: Mineralogi, Kristaller, Typsamling, Nya upptäckter

Projektöversikt

Projektperiod: 2018 – 2027

Medverkande enheter vid museet: Enheten för geovetenskap, GEO

Sällsynta mineral avspeglar ovanliga bildningsförhållanden och ger indirekt information om viktiga geologiska processer, som exempelvis malmbildning och vittring. Nyupptäckta mineral kan ha speciella egenskaper som är intressanta ur ett materialforskningsperspektiv. Med syfte att dokumentera mångfalden i uppträdande och bildningsprocesser för mineralen, samt för bestämning av deras egenskaper, undersöker vi ofullständigt karaktäriserade mineral samt förutvarande helt okända mineral.

Projektbeskrivning

Mineralprover från våra samlingar och nyinsamlat material undersöks under mikroskop och med en uppsättning av högupplösande analysmetoder. Hit hör bland andra röntgendiffraktion (XRD) och röntgenspektroskopi (EDS) samt Mössbauer-, infraröd- och Ramanspektroskopi. Dessa metoder gör det möjligt att bestämma mineralens kemiska sammansättning och kristallstruktur, data som är avgörande för att definiera ett mineral. Nya mineral och andra förändringar av nomenklatur ska godkännas av Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) inom International Mineralogical Association (IMA) före publicering av resultaten. Mineral får oftast namn efter fyndplatsen eller kända mineraloger. Verksamheten bedrivs långsiktigt och sker med varierande intensitet över tid. Ett konkret resultat av arbetet är att museet har en av Europas största typsamlingar av mineral.

Finansiärer

Projektet finansieras huvudsakligen av Naturhistoriska riksmuseet, och med bidrag från fonder som förvaltas av Kungl. Vetenskapsakademien.

Utvalda publikationer

Holtstam, D., Cámara, F., Skogby, H., Karlsson, A. & Langhof, J. (2019). Recognition and approval of potassic-richerite, an amphibole supergroup mineral, from the Pajsberg mines, Filipstad, Sweden. Mineralogy and Petrology, 113, 7–16.

https://doi.org/10.1007/s00710-018-0623-6 Länk till annan webbplats.

Bonazzi, P., Holtstam, D. & Bindi, L. (2019). Gatelite-supergroup minerals: recommended nomenclature and review. European Journal of Mineralogy, 31, 173–181.

https://doi.org/10.1127/ejm/2019/0031-2809 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Cámara, F., Skogby, H. & Karlsson, A. (2019). Hjalmarite, a new Na–Mn member of the amphibole supergroup, from Mn skarn in the Långban deposit, Värmland, Sweden. European Journal of Mineralogy, 31, 565–574.

https://doi.org/10.1127/ejm/2019/0031-2822 Länk till annan webbplats.

Karlsson, A., Holtstam, D., Bindi, , Bonazzi, P. & Konrad-Schmolke, M. (2020). Adding complexity to the garnet supergroup: Monteneveite, Ca3Sb5+2(Fe3+2Fe2+)O12, a new mineral from the Monteneve mine, Bolzano Province, Italy. European Journal of Mineralogy, 32, ss. 77–87.

https://doi.org/10.5194/ejm-32-77-2020 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D. & Hålenius, U. (2020). Nomenclature of the magnetoplumbite group. Mineralogical Magazine, 84, 376–380.

https://doi.org/10.1180/mgm.2020.20 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Bindi, L., Karlsson, A., Langhof, J., Zack, T., Bonazzi, P. & Persson, A. (2020). Kesebolite-(Ce), CeCa2Mn(AsO4)[SiO3]3, a new REE–bearing arsenosilicate mineral from the Kesebol mine, Åmål, Västra Götaland, Sweden. Minerals 10(4), 385, 1–14.

https://doi.org/10.3390/min10040385 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Cámara, F. & Karlsson, A. (2020). Langhofite, Pb2(OH)[WO4(OH)], a new mineral from Långban, Sweden. Mineralogical Magazine, 84, 381–389.

https://doi.org/10.1180/mgm.2020.28 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Bindi, L., Karlsson, A., Söderhielm, J. & and Zetterqvist, A. (2021). Muonionalustaite, Ni3(OH)4Cl24H2O, a new mineral formed by terrestrial weathering of the Muonionalusta iron (IVA) meteorite, Pajala, Norrbotten, Sweden. GFF, 143, ss. 1–7.

https://doi.org/10.1080/11035897.2020.1858342 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Cámara, F. & Karlsson, A. (2021). Instalment of the margarosanite group, and data on walstromite–margarosanite solid solutions from the Jakobsberg Mn–Fe deposit, Värmland, Sweden. Mineralogical Magazine, 85, 224–232.

https://doi.org/10.1180/mgm.2021.15 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Bindi, L., Bonazzi, P., Förster, H.J. & Andersson, U.B. (2021). Arrheniusite-(Ce), CaMg[(Ce7Y3)Ca5](SiO4)3(Si3B3O18)(AsO4)(BO3)F11, a new member of the vicanite group, from the Östanmossa mine, Norberg, Sweden. The Canadian Mineralogist, 59, 177–189.

https://doi.org/10.3749/canmin.2000045 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Biagioni, C. & Hålenius, U. (2021). Brattforsite, Mn19(AsO3)12Cl2, a new arsenite mineral related to magnussonite, from Brattforsgruvan, Nordmark, Värmland, Sweden. Mineralogy and Petrology, 115, 595–609.

https://doi.org/10.1007/s00710-021-00749-9 Länk till annan webbplats.

Cámara, F., Holtstam, D., Jansson, N., Jonsson, E., Karlsson, A., Langhof, J., Majka, J. & Zetterqvist, A. (2021). Zinkgruvanite, Ba4Mn2+4Fe3+2(Si2O7)2(SO4)2O2(OH)2, a new ericssonite-group mineral from the Zinkgruvan Zn–Pb–Ag–Cu deposit, Askersund, Örebro County, Sweden. European Journal of Mineralogy, 33, ss. 659

https://doi.org/10.5194/ejm-33-659-2021 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Bindi, L., Förster, H. J., Karlsson, A. & Gatedal, K. (2022). Garpenbergite, Mn6□As5+Sb5+O10(OH)2, a new mineral related to manganostibite, from the Garpenberg Zn−Pb−Ag deposit, Sweden. Mineralogical Magazine, 86, 1–8.

https://doi.org/10.1180/mgm.2022.6 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D. & Bindi, L. (2022). Crystal structure and composition of hiärneite, Ca2Zr4Mn3+SbTiO16, and constitution of the calzirtite group. Mineralogical Magazine, 86, ss. 314–318.

https://doi.org/10.1180/mgm.2022.19 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Cámara, F., Karlsson, A., Skogby, H. & Zack, T. (2022). Ferri-taramite, a new member of the amphibole supergroup, from the Jakobsberg Mn–Fe deposit, Värmland, Sweden. European Journal of Mineralogy, 34, ss. 451–462.

https://doi.org/10.5194/ejm-34-451-2022 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Casey, P., Bindi, L., Förster, H.J., Karlsson, A. & Appelt, O., 2023. Fluorbritholite-(Nd), Ca2Nd3(SiO4)3F, a new and key mineral for neodymium sequestration in REE skarns. Mineralogical Magazine, 87, s.s. 731-737.

https://doi.org/10.1180/mgm.2023.45 Länk till annan webbplats.

Holtstam, D., Langhof, J., Friis, H., Karlsson, A. & Erambert, M., 2024. Igelströmite, Fe3+(Sb3+Pb2+)O4, and manganoschafarzikite, Mn2+Sb23+O4, two new members of the newly established minium group, from the Långban Mn–Fe deposit, Värmland, Sweden. European Journal of Mineralogy, 36, s.s..311-322.

https://doi.org/10.5194/ejm-36-311-2024 Länk till annan webbplats.

Projektdeltagare

Andreas Karlsson | Intendent

Jörgen Langhof | Intendent

Ulf Hålenius | Emeritus

Enheten för geologi

Externa medverkande

I detta projekt samarbetar vi med forskare vid följande institutioner:

Projektledare

Dan Holtstam

Förste intendent

Geovetenskap

Epost-ikon dan.holtstam@nrm.se

Projektdeltagare

Henrik Skogby

Professor emeritus

Geovetenskap

Epost-ikon henrik.skogby@nrm.se

Forskningsområden: Geovetenskap

Forskningsämnen: Mineralogi, Kristaller, Typsamling, Nya upptäckter

Innehållsansvarig: Lisa Sundström