Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Forskningsinfrastruktur

Museet tillhandahåller en rad infrastrukturer för forskare och andra intressenter.

Laboratorier för mineralforskning

Enheten för geovetenskap ansvarar för ett antal laboratorier för experimentell mineralogi och mineralanalys.

FishBase

FishBase är världens största fiskencyclopedia, fritt tillgänglig online och startades 1988.

Monterade fjärilar i låda GBIF

Fri och öppen tillgång till biodiversitetsdata.

Konservatorsverkstan

I konservatorsverkstan undersöks döda fåglar och däggdjur i miljöövervakningssyfte. Det är även här djuren prepareras in...

Centrum för Genetisk Identifiering (CGI)

Centrum för genetisk identifiering är en uppdragsfinansierad verksamhet som erbjuder myndigheter och organisationer hjäl...

SBDI

Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI) - Sveriges e-infrastruktur för öppna och FAIR biodiversitetsdata.

kvinnlig forskare med pipett i labb DNA-laboratoriet

DNA-laboratoriet är ett världsledande laboratorium inom museigenomik, det vill säga att generera och analysera genomdata...

NordSIMS-Vegacenter

NordSIMS-Vegacenter är en nationell infrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet för mikroavbildning samt geokemisk mikr...

Forskningsbibliotek

På museets forskningsenheter finns ett flertal bibliotek med hundratusentals titlar. För mer information, navigera till ...

Miljöprovbanken

De äldsta materialen som finns bevarat i Miljöprovbanken (MPB) är från mitten av 1960-talet. Vissa typer av biologiskt m...