Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
kvinnlig forskare med pipett i labb

DNA-laboratoriet

DNA-laboratoriet är ett världsledande laboratorium inom museigenomik, det vill säga att generera och analysera genomdata från gamla museiprover. Vi stöttar forskare och studenter att ta fram och analysera genetiska data. I våra laboratorier kan vi extrahera data från olika organismer, miljöprover och äldre museiprover.

Spetskompetens inom molekylära metoder och bioinformatik

DNA-laboratoriet på enheten för bioinformatik och genetik (BIO) är en forskningsinfrastruktur vars syfte är att tillhandahålla kompetens och utrustning för att generera molekylära data för museets forskning och miljöövervakning.

DNA-laboratoriet har flera välutrustade laboratorier och personal med spetskompetens inom molekylära metoder och bioinformatik.

En av museets samlingspersonal står vid ett bord med utrustning i museets DNA-labratorie

På DNA-laboratoriet genereras genetisk data från alla typer av organismer och miljöprover. Vi utför även bioinformatiska analyser och undervisar i molekylära metoder och bioinformatik.

DNA-laboratoriet är ett världsledande laboratorium inom museigenomik, det vill säga att generera och analysera genomdata från gamla museiprover. Årligen nyttjas DNA-laboratoriet av många forskare och studenter, både från museet och andra institutioner i Sverige och utomlands.

Centrum för paleogenetik (CPG)

I samarbete med Stockholms universitet är NRM även värd för Centrum för paleogenetik (CPG). CPG har toppmoderna laboratorier för att arbeta med förhistoriskt DNA (aDNA) och samlar forskare från olika discipliner, såsom biologi, arkeologi och geologi, vilket skapar en stimulerande miljö för utbyte av idéer och samarbetsprojekt. Med sina cirka 250 m2 är det ett av de största DNA-laboratorierna för aDNA i världen.

Tjänster

 • DNA-extraktioner från alla typer av prover, inklusive färskt material, museiprover och miljöprover
 • RNA-extraktioner
 • PCR-amplifiering för Sanger-sekvensering
 • Bibliotekspreparation för olika typer av NGS-sekvensering
 • Stöd i bioinformatik och analys av alla slags genetiska data
 • Utbildning i molekylära metoder och bioinformatik
 • Projektdesign och planeringsstöd

En av museets samlingspersonal står vid ett bord med utrustning i museets DNA-labratorie

Faciliteter

Toppmodern utrustning för storskalig kvantifiering och generering av genetiska data från alla typer av biologiskt material. Faciliteterna och utrustningen inkluderar till exempel:

 • Separata laboratorier för eDNA, wildlife-forensic, museigenomik, samt pre-PCR och post-PCR
 • Extraktionsrobotar
 • Pipetteringsrobotar
 • PCR-maskiner
 • qPCR-maskiner
 • BioAnalyzer

Utrustning i DNA-labratoriet på museet

Kontakt med DNA labbet

DNA-labbet

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Lisa Sundström