Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

SBDI

Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI) - Sveriges e-infrastruktur för öppna och FAIR biodiversitetsdata.

Förstora bilden

Om SBDI

SBDI (https://biodiversitydata.se/ Länk till annan webbplats.) är en e-infrastruktur och portal för biodiversitetsdata med uppgifter om förekomster av växter, djur, svampar och andra livsformer, samt molekylär och e-DNA biodiversitetsdata. SBDI tillhandahåller även analysverktyg och uppdaterade taxonomier, såväl som erbjuder användersupport.

SBDI:s uppdrag

Infrastrukturens syfte är att tillgängliggöra biodiversitetsdata genom att länka information från en mängd olika databaser inom en gemensam, lättillgänglig och användarvänlig miljö. Många miljoner observationer och registreringar rörande biologisk mångfald tillgängliggörs; allt från museisamlingar till data från forskningsprojekt, medborgarforskning och inventeringar. Allt införlivas i standardiserade format i en central databas och görs fritt tillgänglig för såväl forskare som allmänhet. Med analysverktygen kan användarna koppla samman data om biologisk mångfald med variabler från bl.a. satellit- och klimatdata samt analysera datamängderna i tid och rum.

Databasen och analysverktygen bygger på öppen källkod, utvecklat i samverkan med Living Atlases Länk till annan webbplats., vilket leder till fri utveckling av analysverktyg som kan delas med användare över hela världen. Sammantaget möjliggör denna typ av infrastruktur analyser, modeller och prediktioner, och därmed ökad och breddad kunskap om biodiversitet såväl i Sverige som internationellt. SBDI utgör även den svenska noden för den internationella infrastrukturen Global Biodiversity Information Facility, GBIF - GBIF Sweden Länk till annan webbplats..

SBDI:s vision

Den övergripande visionen för SBDI är att tillhandahålla en kostnadseffektiv, toppmodern infrastruktur som stödjer svensk och internationell forskning om biologisk mångfald och ekosystem. Vi vill erbjuda svenska forskare en enhetlig och öppen tillgång till biodiversitetsdata samt till en bred uppsättning verktyg för att utforska, visualisera och analysera denna data.

SBDI stöder öppna data och öppen vetenskap, det vill säga transparent och tillgänglig kunskap som delas och utvecklas genom samarbetsnätverk. Specifikt håller vi oss till FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable och Reusable).

Tjänster

Verktyg och tjänster utvecklas i en kostnadseffektiv, global öppen källkodsgemenskap, där SBDI leder vägen inom flera områden, till exempel genomisk biodiversitetsdata. Forskning om biologisk mångfald och ekosystem utvecklas nu snabbt till big-data vetenskap, driven av de vetenskapliga möjligheter som nya, högeffektiva metoder för att samla in biodiversitetsdata och av behovet av att förbättra vår förståelse av biotas så att vi kan ta itu med samhälleliga utmaningar som de sammanlänkade kriserna inom biologiska mångfald och klimat. Förutom biodiversitetsdata, erbjuder SBDI även användarstöd för datadriven forskning om biologisk mångfald och ekosystem.

Verktyg

SBDI utvecklar och tillhandahåller kraftfulla verktyg för modellering och analys av biodiversitetsdata. Med analysverktygen kan användarna koppla samman data om biologisk mångfald med variabler från bl.a. satellit- och klimatdata samt analysera datamängderna i tid och rum: https://tools.biodiversitydata.se.

Diagram över SBDI:s tjänster

Resurser och länkar

SBDI: https://biodiversitydata.se/ Länk till annan webbplats.

GBIF Sweden: GBIF Sweden Länk till annan webbplats.

Nationella riktlinjer för Öppen Vetenskap Länk till annan webbplats.

FAIR data principperna Länk till annan webbplats.

SBDI drivs av Naturhistoriska riksmuseet

SBDI finansieras av Vetenskapsrådet och de tio universiteten och en myndighet som ingår i samarbetet. SBDI har sitt säte på Naturhistoriska riksmuseet.

Med stöd av ett konsortium av 11 universitet och myndigheter har SBDI tre fokusområden:

(1) mobilisering av svensk biodiversitetsdata enligt FAIR-data och Open Science-principerna,

(2) att upprätthålla och utveckla en sofistikerad plattform för integrativa analyser av svenska ekosystem, och

(3) tillhandahålla användarstöd för datadriven forskning om biologisk mångfald och ekosystem.

Kontakt med infrastrukturen

För allmänna frågor och support, använd SBDI:s supportformulär. Länk till annan webbplats.

SBDI personal

Margret Steinthorsdottir | Föreståndare SBDI

mail ikon

0851954004

Veronika A. Johansson | Node Manager GBIF Sweden Project coordinator SBDI, BIO

mail ikon

08-5195 4036

Manash Shah | Systemarkitekt

Mats Bovin | Systemutvecklare

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Margret Steinthorsdottir