Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Publikationer

Här hittar du de senaste publikationerna som har producerats vid enheten. Du kan även söka efter tidigare publicerade artiklar.

De senaste publikationerna

Peyghan S, Doustshenas B, Nabavi MB, Rounagh MT & Stöhr S 2018. New records of the brittle stars Ophiothela venusta and Ophiactis modesta (Echinodermata: Ophiuroidea) from the northern Persian Gulf, with morphological details. Zootaxa 4527 (3), 425-435. DOI 10.11646/zootaxa.4527.3.11

Weber AA-T, Stöhr S & Chenuil A 2019. Species delimitation in the presence of strong incomplete lineage sorting and hybridization: lessons from Ophioderma (Ophiuroidea: Echinodermata). Molecular Phylogenetics and Evolution 131, 138-148. Doi 10.1016/j.ympev.2018.11.014

Oláh J, Johanson KA, Li W & Park SJ 2018. The Trichoptera of Korea with Eastern Palaearctic relatives. Opuscula Zoologica Budapest 49, 99-139.

Boström S & Holovachov O (2018).  Description of Drilocephalobus moldavicus Lisetskaya, 1968 (Rhabditida: Osstellidae) from Kelso Dunes, Mojave National Preserve, California, USA. Zootaxa 4514 (3): 438-444.

Liston, Vårdal & Prous (2018). Entomologisk Tidskrift. New and poorly-known sawflies (Hymenoptera, Tenthredinoidea) from Sweden, with taxonomic notes on Palaearctic Heptamelus species described by Swedish authors.

Norén M & Kullander S (2018). The enigmatic Betadevario ramachandrani(Teleostei: Cyprinidae: Danioninae): phylogenetic position resolved by mitogenome analysis, with remarks on the prevalence of chimeric mitogenomes in GenBank. Cogent Biology 4, 1-8.

Kronestedt, T. (2018). Vargspindlar. Yrfän 3-2018, 5 p.

Holovachov, O. & Boström, S. (2018). Neodiplopeltula gen. nov. from the west coast of Sweden and reappraisal of the genus Diplopeltula Gerlach, 1950 (Nematoda, Diplopeltidae). European Journal of Taxonomy 458, 1–34.

Isaia M, Kronestedt, T., Ballarin F & Chiarle A (2018). On the morphological separation of two sibling species: Pardosa proxima (P. vlijmi syn. nov.) and P. tenuipes (Araneae: Lycosidae). Arachnologische Mitteilungen 56: 6-16.

Ronquist F, Nylander JAA, Vårdal, H., Nieves-Aldrey JL (2018). Life history of Parnips and the evolutionary origin of gall wasp. Journal of Hymenoptera Research 65, 91-110.

Rota J, Malm, T., Chazot N, Peña C & Wahlberg N (2018). A simple method for data partitioning based on relative evolutionary rates. PeerJ 6:e5498 (21 pp)

Sundberg H, Kruys Å, Bergsten, J., Ekman S. (2018). Position specificity in the genus Coreomyces (Laboulbeniomycetes, Ascomycota). Fungal Systematics and Evolution 1, 217-228.

Bergsten, J., Göthberg A, Johansson K, Pettersson A, Burkhart W & Burkhart G. (2018). Entomologmötet på Gotland 2017: temaexkursion med fokus på vattenlevande skalbaggar, skinnbaggar och trollsländor i Äskåkersvät. Entomologisk Tidskrift 139, 39-49.

St Laurent RA, McCabe TL & Malm, T. (2018). Revision of the genus Aleyda Schaus, 1928 with the description of one new species (Lepidoptera: Mimallonidae). SHILAP Revta lepid 46 (181), 157-167.

 

Sök tidigare publikationer

Museets publikationer i zoologi kan sökas via DiVAlänk till annan webbplats, Det Digitala vetenskapliga arkivet, som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.