Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Småskriftserien

I småskriftserien ingår rapporter från museets olika uppdrag inom naturvårdssektorn.

2014:1Plankton i Tyresö-Flaten och Albysjön: resultat från en undersökning i augusti 2013PDFJan-Erik Svensson, Stefan Lundberg
   
2013:1Djurplankton i TyresöfjärdenPDFJan-Erik Svensson, Stefan Lundberg
   
2010:2Nationell miljöövervakning av stormusslor i Norasjön, Södertälje kommun, 2010PDFStefan Lundberg, Bo Ljungberg, Erik Wijnbladh
   
2010:1Uppföljning av naturvårdsåtgärder för bevarande av tjockskalig målarmussla Unio crassus i Svennevadsån- Skogaån, Örebro län, 2010PDFStefan Lundberg, Urban Pettersson
   
2009:3Genomförda naturvårdsåtgärder för bevarande av tjockskalig målarmussla Unio crassus i Svennevadsån-Skogaån, Örebro län, 2009.PDFStefan Lundberg, Urban Pettersson, John Tapper
   
2009:2DNA-baserade metoder för taxonomisk bestämning (’DNA barcoding’): Potentiella tillämpningar för effektivare miljöövervakning.PDFThomas Lyrholm
   
2008:4Street lifePDF 
 Resultat från dykinventering i Fyrisån inom Uppsala stad 2008.Stefan Lundberg
   
2008:2Inventering av stormusslor i Svennevadsån-Skogaån, Örebro län, 2007-2008PDFStefan Lundberg, Urban Pettersson, John Tapper
 Miljöövervakning och utredning av åtgärdsbehov 
   
2008:1Miljöövervakningsstrategi för stormusslorPDFStefan Lundberg, Jakob Bergengren
 Utveckling av nationell miljöövervakning för sötvattenslevande stormusslor 2008 
   
2007:3Mälarens stormusslefaunaPDFStefan Lundberg, Ted von Proschwitz
 Lokalbeskrivningar 
   
2007:2Mälarens stormusselfaunaPDFStefan Lundberg, Ted von Proschwitz
 Resultat från inventering längs Mälarens stränder 
   
2006:4Liv i vattnet vid TisnarenPDFStefan Lundberg, Urban Pettersson
 Bottenfaunaundersökningar i Tisnarens vattenområde, 2001 
   
2006:3Inventering av stormusslor i Fysingen, 2005PDFJohn Tapper, Stefan Lundberg
 Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt 
   
2006:2Inventering av stormusslor i Edsån, 2005PDFJohn Tapper, Stefan Lundberg
 Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt 
   
2006:1Bottenfaunan i fem vattendrag runt EdsvikenPDFStefan Lundberg, Christina Ekström
 Resultat från undersökningar 2004 
   
2005:2Brunkullan (Nigritella nigra) i Jämtland och Härjedalen. Ekologi, populationsutveckling och skötselaspekterPDF 
 Slutrapport för “Aktion Brunkulla"F Björkbäck och J Lundvist
   
2005:1Bottenfaunan i Sätraån, Stockholms stad, 2004PDFChristina Ekström, Stefan Lundberg
 Utvecklingen efter ett år med kontinuerligt vattenflöde 
   
2004:3Inventering av bottenfaunan i bäck mellan Flaten och Drevviken, Stockholms stad, 2004PDFErland Dannelid, Stefan Lundberg
 En naturvärdesbedömning utifrån bottenfaunans artrikedom 
   
2004:2Inventering av stormusslor i Albysjön, Tyresö kommun, 2004PDFStefan Lundberg
 Basinventering inom Tyresåsamarbetet 
   
2004:1Inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län, 2004PDFStefan Lundberg, Bo Delling
 Basinventering inom Edsvikensamarbetet och Natura 2000