Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Paleontologiska samlingar – fossil

De paleobiologiska samlingarna huserar nästan 2 miljoner fossila djur och växter. Samlingarna används för forskning vid enheten, men även av andra forskare runt om i världen.

Om våra samlingar

Läs mer om våra paleontologiska samlingar, deras historia och historiska expeditioner.

Fossila växter

De paleobotaniska samlingarna omfattar nästan 300 000 fossila växter från alla geologiska tidsåldrar och från hela värld...

Fossila evertebrater

Fossil av ryggradslösa djur utgör den största delen av samlingarna på enheten med ungefär 1 miljon exemplar. Samlingarna...

Fossila vertebrater

I våra samlingar finns nästan 50000 fossila ryggradsdjur, bland annat en stor samling av fiskfossil och en världens stör...

Mikrofossil

Samlingen av mikrofossil omfattar marina mikroskopiska plankton så som foraminiferer, och dinoflagellater men även sötva...

Bibliotek

Enheten för paleobiologi har ett bibliotek innehållande böcker, särtryck och vetenskapliga tidskrifter med främst paleon...

Kontakt och lån

Här ser du vart du kan vända dig om du är intresserad av att låna eller donera föremål, eller om du behöver komma i kont...

Vi på enheten för Paleontologi

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på enheten för paleobiologi