Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Mikrofossil

Samlingen av mikrofossil omfattar marina mikroskopiska plankton så som foraminiferer, och dinoflagellater men även sötvattensformer som diatoméer och kräfdjur som ostrakoder.

Till de terrestra mikrofossilen hör pollen och sporer producerade av landväxter.

Här hittar du information om våra unika samlingar!

Diatoméer

I våra samlingar av mikrofossil har vi en intressant samling av diatoméer, mikroskopiska kiselalger, och alla över 9000 ...

Mikroskopbild på vitt skal av encellig organism mot mörk bakgrund Foraminiferer – Brotzens samling

Foraminiferer är mikroskopiska, marina, encelliga djur med kammare som främst är uppbyggda av kalk.

Ostrakoder från Gotlands silur

Musselkräftor eller ostrakoder (Ostracoda) är små, oftast mikroskopiska kräfdjur.