Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vivi Vajda

Professor och enhetschef

Paleobiologi

Forskande enhetschef

– Jag arbetar med de strategiska besluten angående den spännande forskning som bedrivs vid enheten. Lika viktiga är de strategiska besluten rörande våra ovärderliga samlingar – ett resultat av 200 år av insamling av både djur- och växtfossil. Att skapa en positiv arbetsmiljö för personalen och att se till att vi tillsammans arbetar mot museets gemensamma mål är även det ett av mina huvudansvar.

Vad handlar din forskning om i allmänhet?

– Som paleontolog forskar jag på frågor som rör utvecklingen av livet på vår jord, med fossil som främsta verktyg. Jag är intresserad av att lösa frågor som rör effekten på ekosystem och enskilda arter i samband med massutdöenden. Att förstå ekologi, geologi och klimatförändringar miljontals år bakåt i tiden kan öka vår förståelse för de processer och trender som gäller även i relation till framtida klimat.

Mina huvudsakliga verktyg är sporer och pollen från växter eftersom dessa snabbt avspeglar förändringar i miljö och klimat. Vid en global katastrof drabbas både växter och djur av utdöende och det är det som jag med hjälp av mikrofossil kan spåra i bergarterna. Jag har tillsammans med mitt forskarlag arbetat med att klarlägga konsekvenserna för livet på jorden till följd av den asteroid som slog ned i dagens Mexiko för 66 miljoner år sedan och utplånade 75% av arterna på jorden, däribland dinosaurierna. Målet är att använda resultaten från detta utdöende som en sorts facit, i detektivarbetet med att utreda andra katastrofer i jordens historia.

Berätta om din nuvarande forskning, eller andra relevanta uppgifter vid museet.

– I projektet PlantEra, med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse jämför vi skillnader ner på cellnivå mellan de växtgrupper som överlevde omfattande miljöförändringar och de som dog ut i samband med förhistoriska utdöenden. Vi utgå från fossila växter och kombinerar med studier på moderna växter som vi bland annat utsätter för olika atmosfärer. Vi hoppas kunna ta reda på hur växter har anpassat sig efter miljöförändringar och vilka fysiska funktioner som styr motståndskraft och överlevnad.

En intressant och viktig fråga för oss forskare är att bevara den biologiska mångfalden på vår jord. Jag arbetar tillsammans med kollegor vid museet, och på Madagaskar i projekt som rör Madagaskars geologiska historia och utvecklingen av den unika vegetationen. Målet är att öka kunskapen om vikten att bevara dessa unika ekosystem.

Jag arbetar även med forskningsrelaterade frågor inom Kungliga Vetenskapsakademien där jag är invald ledamot samt även Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Vad tycker du är mest intressant med ditt yrke?

– Att utveckla min enhet och att i samarbete med mina medarbetare göra mervärde av våra samlingar och kombinera olika vetenskaper där vi tillsammans når ut till vår publik.

Hur kom det sig att du började arbeta hos Naturhistoriska riksmuseet?

– Museet är en unik arbetsplats som kombinerar spännande utställningar och samlingar med vetenskap. Dessutom är ju museet en fantastik plattform för att förmedla nya upptäckter i möte med besökare från när och fjärran, både på plats och digitalt.

Kontaktuppgifter

Vivi Vajda

Enhetschef

Paleobiologi

Vivi Vajdavivi.vajda@nrm.se

Projekt där Vivi Vajda medverkar:

Understanding a Jurassic global warming event

Fossil pollen grain with a ‘ghost’ nannofossil preserved on the surface. This specimen was found from Yorkshire, UK, within rocks that were deposited

En växt från madagaskar med gröna glansiga blad.

Diversity and evolutionary history of plants in Madagascar

Takhtajania perrieri, one of the oldest flowering plant on Earth and a flagship plant of Madagascar. Credit: www.tropicos.org/Image/1000160984>

En växt från madagaskar med gröna glansiga blad.

Diversity and evolutionary history of plants in Madagascar

Takhtajania perrieri, one of the oldest flowering plant on Earth and a flagship plant of Madagascar. Credit: www.tropicos.org/Image/1000160984>

PlantEra – uråldriga växters strategier för överlevnad

Rekonstruktion av en våtmark från tidsperioden trias i Sverige. Alla växter som illustreras finns också i form av fossil i samlingar vid

Att förstå en global uppvärmning i jura

Fossilt pollenkorn med ett nannofossil bevarat som ett "spöke" på ytan. Detta exemplar hittades i Yorkshire, Storbritannien, i bergarter som avsattes