Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Fossilt pollenkorn med ett nannofossil bevarat som ett "spöke" på ytan. Detta exemplar hittades i Yorkshire, Storbritannien, i bergarter som avsattes under den globala uppvärmning under juraperioden. Foto: Sam Slater

Att förstå en global uppvärmning i jura

För ungefär 183 miljoner år sedan genomgick jordens klimat en snabb global uppvärmning som ledde till stora förändringar i planetens biota och havskemi. Detta projekt syftar till att ge en ökad förståelse för denna händelse med hjälp av de omfattande fossila arkiven av mikro- och nannofossil.

Forskningsområden: Paleontologi

Forskningsämnen: Fossil, Global uppvärmning, Jura, Mikrofossil, Nannoplankton, Pollen och sporer

Projektöversikt

Projektperiod: 2020 - 2024

Deltagande enheter från museet: Paleobiologi

Under jordens historia har det skett många förändringar i det globala klimatet, inklusive flera tillfällen med snabba globala uppvärmningar. Dessa händelser är viktiga att studera eftersom de kan berätta om hur organismer reagerade på tidigare episoder av klimatförändringar. En av dessa händelser inträffade för ~183 miljoner år sedan under juraperioden; detta ägde rum under en del av jura känd som "Toarcian", och kallas vanligen för Toarcian Oceanic Anoxic Event, eller T-OAE. Detta projekt syftar till att använda denna händelse (T-OAE) som en fallstudie för att förbättra kunskapen om hur ekosystem och särskilda grupper av organismer reagerar på intervaller av extrema miljöförändringar.

Projektbeskrivning

De fossila lämningarna från T-OAE återspeglar stora förändringar i mångfald och rikedom av särskilda arter som levde före, under och efter denna händelse. I detta projekt kommer mikro- och nannofossil användas för att ge en bättre och högupplöst förståelse av vad som hände genom denna period. Eftersom enorma mängder mikro- och nannofossil kan bevaras även i små stenfragment, kan de användas för att med hög precisionsgrad spåra vad som hände under hela T-OAE. Detta projekt har fokuserat på det fossila registret av pollen och sporer från landväxter och olika typer av plankton som levde i haven. Eftersom fossil från organismer som levt både på land och i haven har hittats i samma bergarter har projektet kunnat spåra interaktioner mellan kontinentala och marina ekosystem.

Bild: Fossilt pollenkorn med ett nannofossil bevarat som ett "spöke" på ytan. Detta exemplar hittades i Yorkshire, Storbritannien, i bergarter som avsattes under den globala uppvärmning under juraperioden. Foto: Sam Slater

Det kanske mest betydelsefulla fyndet som gjorts hittills inom projektet var upptäckten av avtryck, eller "spök"-fossil, av nannoplankton bevarade på ytan av fossiliserat organiskt material, inklusive pollenkorn (se bild). Dessa spökfossil var ett viktigt fynd eftersom de bevarats utan att de hårda delarna som ursprungligen bildade avtrycken (nannoplanktonens exoskelett som bevaras i normala fall) finns kvar. Fyndet tillför med andra ord tidigare dold information om dessa organismer under denna händelse.

Hittills har projektet fokuserat på material från Yorkshire, Storbritannien; framtida arbete syftar till att utöka studien till att inkludera andra platser, för att få ett mer globalt perspektiv på vad som hände under denna extrema händelse.

Finansiärer

  • The Swedish Research Council (https://www.vr.se/english.html)

Urval publikationer

Projektmedlemmar

Externa deltagare

I detta projekt samarbetar vi med forskare vid The Natural History Museum, London, University College London och University of Florence, Italien (se utvalda publikationer).

Projektledare

Sam Slater

Forskare

Paleobiologi

Epost-ikon sam.slater@nrm.se

Projektdeltagare

Vivi Vajda

Enhetschef

Paleobiologi

Epost-ikon vivi.vajda@nrm.se

Forskningsområden: Paleontologi

Forskningsämnen: Fossil, Global uppvärmning, Jura, Mikrofossil, Nannoplankton, Pollen och sporer

Innehållsansvarig: Lisa Sundström