Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Dan Holtstam

Förste intendent

Geovetenskap

Dan Holtstam arbetar som förste intendent och ansvarar för de geologiska samlingarna, som innehåller mineral, bergarter och meteoriter. Han är också biträdande enhetschef på GEO.

Förutom arbetet med vård och utökning av samlingarna, bedriver Dan Holtstam vetenskapliga undersökningar av mineral.

— Vi beskriver mångfalden i uppträdande och bildningsprocesser för mineral, och bestämmer deras egenskaper, inklusive tidigare helt okända mineral. Fokus för den pågående den forskningen är mineraliseringar i Bergslagen, med bland annat sällsynta jordartsmetaller.

Bakgrund

Fil.Dr. i mineralogi och petrologi, Uppsala Universtet; docent i mineralogi, Stockholms universitet.

Kontaktuppgifter

Dan Holtstam

Förste intendent

Geovetenskap

Dan Holtstamdan.holtstam@nrm.se

Projekt där Dan Holtstam medverkar:

Mineral systematics and new minerals

Aggregate with green crystals of the new mineral vargite, Cu2Mn3(AsO4)2(OH)4(H2O)4, which belongs to the newly approved akrochordite group of rare

Systematisk mineralogi och nya mineral

Grönt aggregat med kristaller av det nya mineralet vargit, Cu2Mn3(AsO4)2(OH)4(H2O)4, som tillhör den nykonstituerade akrochorditgruppen med sällsynta