Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Chahinez Bouguerche

Forskare

Zoologi

Hon avslöjar fiskparasiternas dolda berättelser och belyser den känsliga balansen i ekosystemen under ytan.

Chahinez är en dedikerad taxonom som forskar på artmångfald obekant för de flesta. Beväpnad med pincett, entusiasm och en förkärlek för det märkliga, dyker hon ner i djupet för att avkoda fiskparasiternas kryptiska värld. Med fler undervattensanekdoter än de flesta vill hon visa att även de minsta liftarna kan ha stor inverkan i fiskarnas värld!

Resan till samlingarna

Chahinez Bouguerche, parasitolog och zoolog, är forskare vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och specialist på systematiken hos plattmaskar som parasiterar fiskar.

Chahinez tog examen vid Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene i Algeriet, i samarbete med Muséum national d’Histoire naturelle (Paris) i Frankrike, där hon utbildades i att studera mellanarts kontra inomartsvariationer hos parasitiska plattmaskar under ledning av Jean-Lou Justine.

Efter sin doktorsexamen arbetade Chahinez som forskare vid National Museum of Natural History (Paris), sedan som gästforskare vid Ocean Space i Venedig, Italien, innan hon slutligen hamnade på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

I Sverige arbetade hon först med systematiken hos tarmparasiter, Trematodes, och för närvarande utforskar hon den andra gruppen av parasitiska plattmaskar: gälparasiterna, även kända som Polyopisthocotylea och Monopisthocotylea.

Forskning

Chahinez upptäckte sin entusiasm för taxonomi och museisamlingar när hon var praktikant på Naturhistoriska museet i Paris. Idag förverkligar hon sin dröm genom att studera samlingarna efter en av de mest framstående zoologerna, Theodor Odhner. Hon digitaliserar ofta illustrationer från museiarkiv med hjälp av en ritplatta, omvandlar dem till moderna illustrationer och använder museiexemplar i sina systematikstudier.

Ett av hennes mest entusiastiska resultat är beskrivningen av en ny art av plattmask, som avbildats efter en noggrann jämförelse med exemplar från samlingarna av ryggradslösa djur. Arten har fått sitt namn efter hennes favoritband, den svenska popgruppen ABBA, för att markera att det är 50 år sedan den där magiska kvällen i Brighton då ABBA vann Eurovision Song Contest!

Livet bortom museet

Chahinez är fascinerad av det vilda djurlivet i Sverige. Hennes favoritsysselsättning är att ta långa promenader i skogen för att spana in rådjur, rävar och smygtitta på vildsvinen!

Andra yrkesroller

Biträdande redaktör för Systematic Parasitology Länk till annan webbplats.

Sektionsredaktör för European Journal of Taxonomy Länk till annan webbplats.

Publikationer

Länk till Google Scholar Länk till annan webbplats.

Länk till Researchgate Länk till annan webbplats.

Länk till publikationer i DiVA Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Chahinez Bouguerche

Forskare

Zoologi

Chahinez BouguercheChahinez.Bouguerche@nrm.se

Projekt där Chahinez Bouguerche medverkar:

Microcotyle isyebi

Systematik och integrativ taxonomi hos Monogenea som parasiterar svenska fiskar

Microcotyle isyebi, finns på gälarna hos Pagrus caeruleostictus, en kommersiellt värdefull fisk. Foto:Chahinez Bouguerche. Varje marin organism är