Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Microcotyle isyebi

Microcotyle isyebi, finns på gälarna hos Pagrus caeruleostictus, en kommersiellt värdefull fisk. Foto:Chahinez Bouguerche.

Systematik och integrativ taxonomi hos Monogenea som parasiterar svenska fiskar

Varje marin organism är potentiellt värd för en parasit, beroende på årstid och närmiljö. Bland plattmaskarna har klasserna Monopisthocotylea och Polyopisthocotylea veterinärmedicinsk och ekonomisk betydelse, eftersom de vanligen lever i fiskar och livnär sig på deras blod eller epitel. Trots deras enorma artrikedom har endast en bråkdel av deras mångfald dokumenterats, vilket understryker det akuta behovet av att utforska deras globala biologiska mångfald.

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Monogenea, Parasiter, Fiskparasiter, Monopisthocotylea, Polyopisthocotylea, Plattmaskar

Bakgrund och syfte

Monopisthocotylea och Polyopisthocotylea (tidigare kända som Monogenea) är klasser av ekologiskt och ekonomiskt betydelsefulla plattmaskar som parasiterar sötvattens- och marina värddjur. De är vanliga i många hav och deras närvaro i en rad odlade arter har orsakat dödlighet eller försämrad hälsa. Trots att dessa klasser är anmärkningsvärt artrika grupper har endast en liten del av deras mångfald beskrivits. Deras biologiska mångfald uppskattas till 25.000 arter och endast en bråkdel (3.000-4.000) har beskrivits. Det har föreslagits att fördelningen av dessa parasiter inte återspeglar deras geografiska utbredning utan snarare koncentrationen av taxonomiska ansträngningar.

Det aktuella projektet inriktar sig på relevanta frågor om den globala biologiska mångfalden av parasitiska Monopisthocotylea och Polyopisthocotylea, med hjälp av integrativ taxonomi som ett första försök att utvärdera den "monogena" faunan hos svenska fiskar. Morfologiska och molekylära data för dessa parasitiska plattmaskar från nordöstra Atlanten och Östersjön kommer att vara viktiga för analyser av släktskap och utbredning på global nivå för de två grupperna.

Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att göra en systematisk studie av monopisthocotylea och polyopisthocotylea plattmaskar som parasiterar fiskar från svenska vatten, genom att dokumentera arter som är nya för den svenska faunan och beskriva arter som är nya för vetenskapen.

Eftersom antalet förväntade arter av Monopisthocotylea och/eller Polyopisthocotylea per fiskart är 3 till 5 och med tanke på de uppskattningsvis 140 fiskarter som är kända i Sverige, förväntas det finnas cirka 420 till 700 olika parasitära arter i svenska fiskar. Den totala mångfalden är sannolikt 4-7 gånger större än det nuvarande rapporterade antalet arter. Detta projekt kommer att tillhandahålla noggrant identifierade data om monopisthocotylean- och polyopisthocotylean-parasiter, inklusive DNA-streckkoder och illustrationer av diagnostiska kännetecken som är viktiga för identifikationsnycklar.

Ett annat ämne av särskilt intresse är att utforska museisamlingar för en bättre bedömning av den biologiska mångfalden av monopisthocotylean- och polyopisthocotylean-parasiter. Dessa fiskparasiter är kända för säsongsbunden populationsdynamik med betydande skillnader i prevalens och toppar under vissa årstider. Därför kan frånvaron av parasiter, även om det är fördelaktigt för värden, tillfälligt leda till missade möjligheter att bidra till en bättre förståelse av dåligt kända parasitära arter. Lyckligtvis rymmer naturhistoriska museer miljarder relevanta exemplar som samlats under århundraden, vilket ger en exceptionell potential för att skörda ett parasitologiskt dataset för taxonomiska studier och olika andra ändamål. Dessa samlingar ger kostnadsfri tillgång, vilket avsevärt minskar de typiska kostnaderna för resor, förbrukningsvaror och fältutflykter och används kontinuerligt för jämförande studier i vårt projekt.

Finansiärer

  • Swedish Taxonomy Initiative (https://www.artdatabanken.se/en/det-har-gor-vi/svenska-artprojektet/)
  • Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France (https://isyeb.mnhn.fr/en)

Utvalda publikationer

  • Cappelletti, A., Bouguerche, C. 2024. “Something old, something new, something borrowed, and the oioxeny is true”: description of Plectanocotyle jeanloujustinei sp. (Polyopisthocotylea, Plectanocotylidae) from the MNHN Helminthology collection with novel molecular and morphological data for P. gurnardi (Van Beneden & Hesse, 1863) (sensu stricto) from Sweden. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 23, 100914. https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2024.100914 Länk till annan webbplats.

Projektöversikt

Projektperiod: 2024 - 2026

Medverkande enheter vid museet: Zoologi

Projektledare

Chahinez Bouguerche

Forskare

Zoologi

Epost-ikon Chahinez.Bouguerche@nrm.se

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Monogenea, Parasiter, Fiskparasiter, Monopisthocotylea, Polyopisthocotylea, Plattmaskar

Innehållsansvarig: Lisa Sundström