Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Odla Staden

Utställning

Odla staden

Upplev naturen i staden på Naturhistoriska riksmuseets innergård. I utställningen Odla staden bjuder vi in naturen till staden och visar några exempel på hur vi kan förvandla grått till grönt!

Upplev museets gröna innergård!

På museets gröna innergård kan du njuta av stadsodlingen och inspireras till egen odling, och hur du kan skapa mer liv i din trädgård eller balkong. Du kan även utforska naturen i staden genom lek och upptäckande.

Det här kan du uppleva under säsongen:

  • Insektshotell som hjälper till att lösa bostadsbristen för insekter i staden.
  • Honungsbin som arbetar i bikupan (på plats efter midsommar)
  • Lär dig att dansa som ett honungsbi på vår bi-dansbana.
  • Klappa på Sarri och Parre i museets dino-trädgård.
  • Testa att gå på barfotastigen
  • Kika på en mulmholk.
  • Inspireras till en äng.
  • Se om nåogn har flyttat in i dammen.

Varför odla staden?

Över hälften av jordens befolkning lever i städer och städerna växer i en allt snabbare takt. Vi blir allt mer avskurna från naturen och riskerar att ta dess betydelse för givet. Vi kanske inte tänker på att naturen förser oss med allt ifrån luften vi andas och maten vi äter. Eller att den kan gynna barns hälsa, utveckling och engagemang för att ta hand om naturen.

Utställningens olika delar

Vilken roll kan en stadsodling, ett insektshotell eller barfotastig spela i stadsmiljön? I utställningen Odla staden bjuder vi in naturen till staden och visar några exempel på hur vi kan förvandla grått till grönt!

Stadsodlingen

Gröna tomater på plantan.

Foto: Bengt Olofsson

I Odla staden finns en grönskande stadsodling med fyra olika växtbäddar samt en balkongodling.

Inspirationen till odlingen kommer från agroforestry, på svenska skogsträdgårdsodling, där man odlar med naturen och vill efterlikna hur en skog fungerar. En skog är ett eget fungerande kretslopp, och det strävar även en skogsträdgårdsodling efter att vara. Målet är en odling där man inte gör så mycket annat än skördar.

Alla växter har en eller flera funktioner i en skogsträdgård. Det mesta är ätbart, vissa växter ger näring till jorden, andra är skadedjursbekämpande eller bra för bin och andra pollinatörer.

Jorden i en skogsträdgård täcks med till exempel halm, löv eller gräs. Detta för att skydda jorden från uttorkning, för att hejda ogräset och för att växtdelarna, när de bryts ner ger näring och bra struktur till jorden. Jorden grävs heller inte om, eftersom man inte vill störa samspelet mellan växter och svamp, mycorrhiza, där svamparna bildar extra rötter åt växterna och växterna ger socker till svamparna.

Dino-trädgården

Dinoträdgården

I dino-trädgården kan du hälsa på dinosaurieungarna Parre och Sarri som är våra anknäbbsdinosaurier av släktet Parasaurolophus.

I dino-trädgården finns “levande fossil”, eller nära släktingar till växter som var vanliga under dinosauriernas tid. Här växer ginkgo, magnolia, minibergtallar, krolliljor, kallor och ormbunkar.

Under dinosauriernas tidsålder utvecklades de första blommorna, de första bina och fjärilarna, som förflyttade pollen mellan blommor i utbyte mot söt nektar. Många, många blommande växter utvecklades tack vare samarbetet med insekter. Idag har nästan alla växter blommor!

Bikupan (på plats efter midsommar)

Bin på en  honungskaka.

I vår visningsbikupa kan du på nära håll se hur honungsbin arbetar tillsammans i ett bisamhälle. Genom plexiglaset kan du spana på hur de tillverkar honung för vintern och försöka se vem som är arbetsbi och drönare. Har du riktig tur kanske du får en glimt av drottningen!

Här kan du lära dig mer om både honungsbin och de andra ca 300 arter av bin som finns i Sverige – naturens egna superhjältar. Visste du att en tredjedel av det vi äter har pollinerats av bin? Och att en tredjedel av bina är hotade? Ta med dig inspiration hem hur du kan hjälpa ett bi!

Insektshotell

Trädstam med håligheter bakom hönsnät och en skylt med texten "Lediga familjerum för solitära bin. Larver bor gratis".

I staden kan det vara svårt för insekter att hitta platser att bo, lägga ägg, ta skydd eller övervintra på. Därför har vi byggt ett insektshotell där vi hoppas att några små gäster vill krypa in. Vi vill också locka insekter till vår stadsodling, eftersom de hjälper till att förbättra skörden genom pollinering och bekämpa skadedjur så som till exempel bladlöss. Kan du se om någon har flyttat in?

Läs mer om bin och biholkar.

En plats i skogen

Trädstam med pilformad skylt med texten "En plats i skogen".

Visste du att vi mår bättre och blir mindre stressade när vi har träd omkring oss? Det måste inte vara vild urskog för att ge effekt. Även en trädgård eller en skogsremsa bakom skolgården påverkar oss.

I skogsbacken finns en meditativ plats i skogen där du kan ta in naturen med alla sinnen genom övningar för att se, känna, lukta, höra och smaka.

Stockar för naturlek och lärande

På stockarna på gården kan du hänga, leka och passa på att lära dig lite mer om att död ved faktiskt är full av liv!

Många organismer, så som svampar och insekter, lever i gamla träd och stockar. På en liggande död gran kan det finnas 350 arter av skalbaggar och 200 arter av svampar! Tyvärr finns det idag alldeles för lite död ved vilket gör att många arter som är beroende av den blir sällsyntare.

I stadsmiljön är död ved förstås ovanlig. Hur vore det med mer stockar i staden? För småkryp och svampar? För nyfikna små människor med klätterlust?